Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

JOM KIPPUR
av Rabbin Yaacov Haber

Kung Menashe var en intressant person i vår judiska historia - intressant, dvs. i negativ bemärkelse. Han var son till kung Hesekia , och en av hans tidiga gärningar var att döda sin farfar, profeten Jesaja. Detta anger tonen för hans framtida handlingar, som inkluderade att vanhelga templet genom att släcka en låga som hade tänts där av kung Salomo. Han sysslade också med olika hedniska kulter, och byggde en monstruös idol, som han förde in i templet. I sin ålderdom, enligt en Midrash, började han känna värk och smärtor, och i ett försök att bota dessa, sökte han en tro som kunde hjälpa honom. Han gick igenom alla de hedniska kulterna han kände till och kom sedan plötsligt ihåg ett stycke ur avsnittet Nitzavim som hans fader Hesekia hade läst för honom som barn: " Om du nu, när allt detta kommer över dig— välsignelsen och förbannelsen som jag har förelagt dig—om du lägger detta på hjärtat bland, alla de folk till vilka Herren, din G-d, då har drivit dig bort, och du så vänder åter till Herren, dinGud,……...din G-d, skall då åter församla dig från alla folk bland vilka han ar skingrat dig."(5MB 30:1-3).

"Nå", tänkte han, "den judiska tron är värd en chans. Jag ska se om det hjälper min smärta, och om inte, vet jag att den är inte bättre än alla dessa hedniska kulterna jag har prövat." Med denna tanke började han be till G-d. Änglarna i himlen blev rasande på detta försök till Teshuva av en sådan dålig människa, och stängde alla fönster till himlen, så att Menashes bön inte kunde komma in.

G-d vädjade till änglarna, men de vägrade att öppna fönstren, och då tog G-d en såg (men lät änglarna få sin vilja igenom) och sågade upp ett hål under den Himmelska Tronen, så att Menashes bön kunde komma in himlen. (Talmud Jerushalmi).

Vi kanske tror, tillsammans med änglarna, att sådan Teshuva inte var mycket värd. Om man bortser från Menashes ondska fram till dess finns det ju den villkorliga karaktären av denna teshuva: om det botade hans huvudvärk, fint, då skulle han stanna med judendomen, annars skulle han gå tillbaka till sin avgudadyrkan. Knappast vad vi skulle kalla helhjärtad ånger! Och ändå var det tillräckligt för G-d att såga ut ett hål för att ta emot Menashes bön! Den bästa formen av Teshuva är, naturligtvis, den helhjärtade. Men det verkar som från denna Midrash, att denna inte är den enda sorten.

Det finns en Gemara i Kiddushin om villkorliga äktenskapsbefästelser. Om en man förklarar för en kvinna under Chupan: "Se, du är gift med mig om jag ger dig $1000", och om han inte ger henne $1000, då är äktenskapet ogiltigt. Men om han säger: "Se, du är gift med mig som jag är en komplett tzaddik i detta ögonblick", då är äktenskapet är giltigt, även om mannen är helt ond! Hur är detta möjligt? Mannen kan ha gjort något riktigt illa precis före detta uttalande och göra något annat riktigt dåligt en minut efteråt, men möjligheten finns att han gjort Teshuva sekunden före sitt uttalande och är, åtminstone vid detta ögonblick, ett komplett tzaddik!

Nu kan detta inte vara fullständig Teshuva, eftersom en Baal Teshuva till exempel, enligt lagarna om Teshuva måste be om förlåtelse från varje person han någonsin har förorättat, och göra ekonomiska och andra gottgörelser till dessa personer. Han måste också läsa upp en muntlig bekännelse, vilket denne man uppenbarligen inte har gjort. Trots detta kan en sådan villkorlig Teshuva, vilket var det slag som Menashe gjorde, vara tillräckligt för att omvandla någon till ett komplett tzaddik, åtminstone tillfälligt.

Det finns en läxa här för oss alla. Många av oss är rädda för att göra ett åtagande om en permanent förändring i vår livsstil. Permanent är ett mycket stort ord. Kanske vi skulle göra det bättre med ett mindre permanent engagemang, men ändå ett realistiskt.

R 'Yisroel Salanter, grundare av den moderna Mussarrörelsen, fick en gång höra av en jeshivaelev att han planerade att under tre år lära sig hela Shas (alla traktat i Gemara). Detta är ett ambitiöst projekt: 4000 sidor! Det finns bara en handfull människor i världen som kan hela Shas. Man kan tillbringa hela livet med att lära bara en av dessa 4000 sidor, och ändå inte förstå denna! R 'Yisroel sa till denna elev: "Planera för att bara lära dig en sida, och sedan, när du har slutfört detta, planera för en annan sida, och så vidare Du kommer att gå mycket längre på det sättet.."

Poängen är att ju längre en person går i Tora-iakttagande, desto större blir hans/hennes ”Jetzer Hara (onda impulser) - för att jämvikten ska bibehållas. Så ett års engagemang för med sig ett års värde av Jetzer Hara. Bara en dags engagemang i taget kommer att medföra det bara en dags Jetzer Hora. Så vi bör besluta: "Idag ska jag utföra (eller inte utföra ) en specifik handling. I morgon är i morgon.."

Det finns en lärdom för oss i Menashes Teshuva. Oroa dig inte för de veckor och månader som kommer, och om du kommer att kunna hålla fast vid dina höga ideal under det kommande året. Din Siddur vet att vi inte kan! Tre minuter efter Jom Kippur- g-dstjänsten, davnar vi återigen Shmone Esre i Maariv, som innefattar en bön om botgöring innan vi ens haft en chans att utföra en riktigt stor synd sedan Jom Kippur slutat!

Idag, på Jom Kippur, låt oss alla stå högrestasom människor och som judar, och besluta att åtminstone göra försök till Teshuva, ett steg i taget, en dag i taget.