Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

REGLER OCH TRADITIONER FÖR ROSH HASHANA

  • Vid ljuständningen läser man Schechejanu båda kvällarna på Rosh Hashana.
  • Det är tradition att äta en ny frukt med honung båda kvällarna som ett tecken på att nästa år blir välsignat, men man spar en frukt, t ex ett granatäpple, till andra kvällen.
  • Hatarat Nedarim görs vanligtvis på Erev Rosh Hashana, men man har tid fram till Jom Kipur, om man inte hinner kan göra det innan.
  • När vi hör Birkat Shofar före Shofarblåsningen, säger vi inte Baruch Hu BaruchShemo, eftersom detta anses som att göra ett uppehåll i välsignelsen. På samma vis säger vi inte Baruch Hu Baruch Shemo när vi tar del av någon annans läsande av Kidush.
  • Det är bara tillåtet att förbereda för Shabbat på andra dagen Rosh Hashana om man gjort Eruv Tavshilin på Erev Rosh Hashana. Det är inte tillåtet att laga mat på första dagen Rosh Hashana att äta på andra dagen.