Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

KI TETZE
av Rabbi Eisen, Midwood, Brooklyn

Ammoniterna och Moabiterna kommer aldrig att bli en del av det judiska folket, säger Toran, ”eftersom de inte hälsade dig med bröd och vatten på din väg ut ur Egypten, och eftersom de lejde Bileam….. att förbanna dig.”

Torakommentatorerna finner kombinationen av de två skälen, till att förbjuda dessa folk att införlivas i det judiska folket, förbryllande.

Varför räknar Toran först upp det som verkar vara den mindre onda av anledningarna? Dessutom, hur kan Toran hålla Ammon och Moab ansvariga för att inte ha inbjudit och visat Klal Jisrael gästfrihet, de som vid den tiden var deras ärkefiender? För att förstå allvaret i Ammoniternas och Moabiternas handlingar, påpekar Rambam att, man måste komma ihåg att de stod i en enorm tacksamhetsskuld till det judiska folket. Det var bara genom Abrahams förtjänst som Lot och hans två döttrar – Ammoniternas och Moabiternas stammödrar – lyckades fly förintelsen av Sodom och Gomorra. Ammoniterna och Moabiterna kunde tacka vår förfader Abraham och i förlängningen hans ättlingar, för sin existens.

Ammoniterna och Moabiterna var förpliktade att erkänna och uppskatta denna arvsrättighet. Genom att inte visa vanlig anständighet, som att tillhandahålla bröd och vatten till svältande män, kvinnor och barn, människor som de hade att tacka sina liv för, avslöjade de sin innersta natur; sin totala otacksamhet.

Detta karaktärsdrag – otacksamhet - måste förkastas och aldrig införlivas i det judiska folket.

Hat, till och med försök till förintelse, kan till slut utrotas, men otacksamhet är ett karaktärsfel hos onda människor som sällan kan korrigeras.

När Abraham planlade det judiska folkets öde, skickade han sitt ombud, Eliezer, till sin egen familj för att finna en passande hustru till sin son Isak. Anledningen till detta, förklarar Rav Avraham Pam, shlit’a, var för att en bra karaktär ärvs genom familjen. Med rätt omgivning och uppfostran, kan filosofiska misstag och brist på engagemang rättas till. Positiva karaktärsdrag som att erkänna någons goda gärningar, är en medfödd själsegenskap.

Som förberedelse för de stora helgdagarna, låt oss försöka att utveckla denna förståelse som kommer att föra oss nära våra medmänniskor och G-d.