Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGEHÖRNAN: SKA JAG STÖDJA SYNAGOGAN?
av Rabbi Mendel Weinbach, Ohr Someyach

Fråga: Det förstås allmänt att den som regelbundet använder synagogan för att be hjälper till att stödja denna genom att betala för en sittplats och medlemskap och för en alija. Vad gäller någon som bara deltar i g-dstjänsten ibland? Vad är det rätta att göra?

Svar: Frågan är mycket passande just nu inför det nya året. Det berättas om Rabbi Ben Zion Abba Shaul, zatzal, den berömde rektorn för Yeshivat Porat Yosef, som kom till synagogan för att delta i Ma’ariv. Även om det inte är brukligt att ge zedaka före g-dstjänsten som det är före Shacharit och Mincha, lade han några mynt i synagogans välgörenhetsbössa.

När han tillfrågades varför, förklarade han att det inte var hans mening att ge zedaka före g-dstjänsten utan snarare att betala för den tjänst han skulle erhålla.

”Min mening”, påpekade han, ”var att delta i underhållet av synagogan. När jag kommer för att be, vill jag att synagogan ska vara ren och att ljuset ska fungera och låta mig läsa från min Siddur. Eftersom jag drar nytta av allt detta, hur kan jag göra det utan att betala för vad jag får?”

Fråga: Jag är medveten om att det är så viktigt att nämna personen du citerar att till och med en så osjälvisk handling för med sig ”befrielse till hela världen”. Men om jag var medveten om information innan jag hörde den från någon annan, vad är det då för mening att nämna dennes namn?

Svar: Svaret på din fråga finner vi i det Talmudiska uttalandet till vilket du hänvisar när du nämner osjälviskheten. Drottning Ester, hjältinnan under Purim, framkallade befrielsen för sitt folk genom att berätta för kungen, i namn av sin informatör Mordechai, om komplotten emot honom. Kommentatorerna påpekar att Ester, som våra lärde listar som nummer ett av de sju kvinnliga profeterna i historien var medveten genom profetior om komplotten innan hon hörde om den från Mordechai. Ändå gav hon honom förtjänsten för detta och iscensatte på så sätt det lyckliga slutet för Purimberättelsen.