Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGEHÖRNAN: HUR GÖRA NÄR ANDRA PRATAR UNDER TORA-LÄSNINGEN?
av Rabbi Mendel Weinbach, Ohr Somayach

Fråga: Ibland blir jag stoppad av en främling när jag har bråttom och tillfrågas om väganvisningar. Får jag helt enkelt säga att jag inte har tid eller måste jag uppfylla hans begäran? Vad är det rätta att göra?

Svar: Om inte förseningen kommer att förorsaka dig en förlust har du naturligtvis en moralisk förpliktelse att hjälpa någon genom att visa honom hur han ska gå. Belönigen för en sådan liten tjänst är uppenbar i vad vi läser i Domarboken 1:24-26.

Josefs stamm stötte på svårigheter att upptäck den omsorgsfullt dolda porten till staden Beit El, vilken de ville erövra. När de såg att någon lämnade staden bad de honom att avslöja porten. Allt denne gjorde var att peka med ett finger mot porten, vilket möjliggjorde för Josefs stamm att inta staden. Han och hans familj fick beskydd och de grundade staden Luz som överlevde alla invasioner avv utländska arméer.

Om detta är belöningen för att bara peka med ett finger, hur mycket större kommer inte belöningen att vara för den som tar sig tid att visa någon vägen?

Fråga: Nu när vi snart kommer att påbörja en ny omgång av Toraläsningar i vår synagoga, står jag inför dilemmat hur jag ska förhålla mig till de andra g-dstjänstdeltagarna som stör mig från att höra Toraläsningen eftersom de pratar med varandra. Vad kan jag göra?

Svar: I nästan alla fall är pratet under Toraläsningen resultatet av okunnighet om att det är strängt förbjudet att förolämpa Toran. Om dina egna ansträngningar misslyckas att förmedla bristerna i uppförande till missdådarna, bör du tala med rabbinen som bör sätta av en del av predikan till detta ämne. Förhoppningsvis kommer budskapet fram till allas belåtenhet.