Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

REE
av Rabbi Abraham Feigelstock

I Parashat Ree, Säger G-d till det judiska folket: ”Se, jag förelägger er i dag välsignelse och förbannelse”. Välsignelsen tillkommer de som ialttar Toran och dess Mitzvot. Förbannelsen, G-d förbjude, kommer att bli ödet för dem som inte lyssnar till Toran. G-d använder ordet ”se”, inte ”lyssna”. Man kunde förväntat sig att G-d skulle säga: ”Lyssna, jag skall förklara hur ni skall göra er förtjänta av välsignelsen och undvika förbannelsen”. Varför säger G-d ”Re’e” – se?

Våra lärde lär oss att höra inte kan jämföras med att se. När en person hör något, tror han inte alltid på det. Kanske hörde han inte klart eller så förmedlades inte budskapet korrekt. Han kan ifrågasätta det som han hörde.

Men olikt hörande, så är seendet absolut. En person som ser något accepterar det som faktum. Han ser det med egna ögon och kan inte förneka det. Om du säger honom att det inte är sant, kommer han att insistera på att det är det.

Allt för ofta går vi genom livet utan att fokusera på anledningen till vår existens. Vi misslyckas med att ge mening och syfte till våra liv.

G-d, väljer därför sina ord omsorgsfullt, och instruerar oss, ”Se” – fokus och förståelse – ”jag förelägger er i dag välsignelse”. Att förstå vad som för med sig välsignelse, mening och avsikt till våra liv. Upptäck de utmaningar och möjligheter som blir bra för oss. Om man tittar noggrant, finner man meningen med livet.

En annan läxa vi lär är från orden ”som jag idag ger er”. Ordet ”jag” skrivs anochi, en ovanlig fras. Ordet ani används oftast. Varför väljer då G-d att använd ordet anochi? På grund av att anochi påminner oss om de första av de tio budorden, som börjar med ”Anochi Hashem Elokecha -- jag är Herren er G-d”. G-d börjar med att presentera sig själv för det judiska folket som den G-d som befriat oss från Egypten.

Med dessa ord försäkrar han oss att var än i världen det finns judar, kommer G-d att vara med dem och till slut befria dem från deras lidande. Det finns en g-domlig försyn i världen och G-d kommer aldrig att svika sitt folk.

En annan betydelse finner vi ordet noten , översatt som ”förelägga”. G-d förelägger oss möjligheten till välsignelse och förbannelse och låter oss välja. Men noten härrör sig från ordet mattana, gåva. Om vi noga skärskådar allt det som hänt oss i våra liv, känner vi igen alla de gåvor som G-d gett oss. Till och med alla utmaningar i livet ges oss möjligheter att höja oss själva och växa i andlighet.

G-d understryker att Han har framlagt sin vishet ”inför oss”, med betydelsen att vi själva har kontroll över våra personliga och kollektiva öden. Det är vi som bestämmer hur framtiden skall bli. Välsignelse eller, G-d förbjude, förbannelse?

Allt beror på hur vi uppfattar våra liv. Om vi antar utmaningarna i livet som möjligheter till andlig tillväxt, kommer våra liv att välsignas. Men om vi ser allt negativt, ser varje olägenhet som en ovälkommen börda, kommer livet att bli en förbannelse.

G-d lär oss hur vi skall behålla en positiv inställning som kommer att vara till välsignelse i våra liv. Han sade. ” ”Se, jag förelägger er i dag välsignelse och förbannelse”.

Allt för ofta överväldigas vi att de utmaningar vi står inför och alla hinder vi måste överkomma. G-d ger oss goda råd: Hajom –idag. Ta en dag i taget och låt dig inte överväldigas av varje dags utmaningar. Men försök fokusera och låt aldrig sanningen förblekna.