Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

EKEV - GNISTAN INOM VARJE JUDE
av Rabbi Zalman Posner

Man kan nästan höra den bedjande tonen i Moses röst när han uppmanar sitt folk, ”G-d begär ingenting av er förutom att ni skall frukta Honom….” Talmud undrar över Moses förväntningar — är fruktan för G-d så enkelt? Och Talmud svarar att fruktan var för Moses en grundläggande upplevelse, ”något litet”. Men Rabbi Schneur Zalman anmärker att Moses talade till Israel, ett folk för vilket sann vördnad knappast var ”något litet”. Hur kan Moses ta det så lätt?

Rabbinernas svar är att varje jude har en gnista av Moses inuti sig, en intuitiv vördnad för G-d och hans befallningar,. Det var inte Moses mening att nedvärdera fruktan för G-d, utan att understryka att detta är inom allas räckhåll.

Den gnista av Moses som finns i alla judars hjärta, kan döljas så mycket att den nästan försvinner. men man kan frammana den om man vill. När vi ser denna gnista, är ingen andlig eller religiös upplevelse utom räckhåll.