Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

AUFRUF - SHABBAT CHATAN

En viktigt tradition innan ett judiskt bröllop är ”Aufruf”, vilket är jiddisch för ”att kalla upp”. Detta hänvisar till när brudgummen kallas upp till Toran för en Alija, att läsa välsignelsen över Toran i synagogan. Enligt den ashkenasiska traditionen äger detta rum på Shabat för bröllopet. I sfardiska och ibland i mizrachiförsamlingar kallas detta Shabat Chatan, vilket betyder brudgummens shabat och äger ibland rum Shabat efter bröllopet.

Efter Toraläsningen, sjunger församlingen sånger och kastar karameller, russin och nötter på brudgummen som ett uttryck för en önskan om ett söt början på det nya gemensamma livet för bruden och brudgummen. Det finns de som anser att detta är en hänvisning till en vers i Höga visan: ”Jag gick ner till valnötslunden för att se det knoppas i dalen, för att se om vinstocken skjutit skott, om granatträden gått i blom.”

En tanke finns at ceremonin har utvecklats från en ritual i Templet i Jerusalem. Talmud säger att Kung Salomo byggde en speciell port till Templet genom vilken brudgummarna kunde gå igenom på Shabat för att hälsas av familj och vänner.

(Olika källor på nätet)