Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

HÄNDELSER SOM INTRÄFFAT PÅ TISHA B'AV
av Rabbin Mordechai Becher, Ohr Someyach

Judiskt årtal Sekulärt årtal
2448 (-1312) Spejarna återvänder efter 40 dagar i Israel med falska rapporter. Det judiska folket sörjer och ger upp hoppet om att någonsin inträda i Israels Land.
3340 (-421) Förstörelsen av det första templet av babylonierna under Nebukadnezar. Ca 100 000 judar dödas. Övriga stammar i södra konungadömet hamnar i exil i Babylon och Persien.
3830 70 Romarnas förstörelse av det andra Templet.Över 2 500 judar dör pga krig, svält och sjukdomar,. Över 100 000 judar drevs i exil till alla delar av det romerska riket. Över 100 000 judar såldes som slavar av romarna. Judar dödades och torterades i gladiator-”spel” och hedniska ritualer.
3892 132 Bar Kochbaupproret slogs ner. Betar förstördes, över 100 000 döda.
3893 133 Turnus Rufus plöjer upp Tempelplatsen. Romarna bygger upp den hedniska staden Aelia Capitolina på platsen för Jerusalem.
4855 1095 Första korsfarartåget utropas av påve Urban II. 100 000 judar dödas under den första månaden av korsfarartåget. Korsfararna för med sig död och förintelse av tusentals judar, utplånar hela församlingar i Rhenlandet och i Frankrike.
5050 1290 Judarna kastas ut från England, åtföljt av pogromer och konfiskering av böcker och egendom.
5252 1492 Inkvisitionen i Spanien och Portugal kulminerar med utdrivningen av judar från Iberiska halvön. Familjer splittras, många dör genom drunkning, stora förluster av egendom.
5674 1914 Storbritannien och Ryssland förklarar krig mot Tyskland, första världskriget börjar. Olösta problem från första världskriget förorsakar till slut andra världskriget och Förintelsen. 75% av alla judar i Europa befinner sig inom krigzonen och judar är soldater på alla fronter - 120,000 judiska förluster i arméerna. Över 400 pogromer följer omedelbart efter kriget i Ungern , Ukraina, Polen och Ryssland.
5702 1942 Departation av Gettot i Warszawa till Treblinka påbörjas.
5749 1989 Irak lämnar fredssamtalen med Kuwait.
5754 1994 Den dödliga bombningen av AMIA ( Det judiska församlingsscentret i Bueno Aires, Argentina) som dödade 86 människor och skadade 300.