Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

PEKI'IN
av Rabbin Mendel Weinbach, Ohr Someyach

Många legender omgärdar denna by i norra israel. Det nya Peki’in grundads som ett judiskt samhälle 1955, nära det gamla Peki’in, en by med druzer, kristna och några få judar som invånare.

En legend säger att det judiska samhället i Peki’in aldrig var i landsflykt från det Heliga Landet. Arabiska uppror 1936 tvingade Peki’ins judar att lämna sina hem för tryggare delar av landet, bara ett fåtal återvände.

En annan legend är förknippad med den uråldriga synagogan som återuppbyggdes 1837. Två av de längsgående utmejslade stenarna sägs vara från Jerusalem och sägnen säger att de föll på sina sidor som ett tecken av sorg när Templet förstördes.

Men den säkerligen mest berömda legenden beträffande Peki’in är att den hyser grottan där den stora talmudlärde Rabbi Shimon Bar Jochai och hans son Elazar gömde sig för romarna under tretton år, och överlevde genom ett mirakel på en källa med vatten och ett johannesbrödträd medan de var djupt försjunkna i Torastudier.