Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

ANTIPATRIS
av Rabbin Mendel Weinbach, Ohr Someyach

Antipatris (eller Antiparis som det uppenbarar sig i Talmud) är kopplad till en av Andra Templets helgdagar känd som ”Gerizimbergets dag”, som hölls den 25 Tevet.

De jude-hatande kuttiterna (samaritaner) i Eretz Jisrael hetsade Alexander den store att förstöra Templet, och han började marschera i ledningen för sin armé mot Jerusalem för att göra vad de önskade. När Kohen Gadol, Shimon Hatzadik, fick höra om detta klädde han sig i sin prästerliga dräkt och gick hela natten med Jerusalems dignitärer för att möta denna här. De två möttes slutligen vid Antipatris där Alexander steg ned från sin kungliga triumfvagn och lade sig raklång framför Shimon Hatzadik och förklarade att det var denna vision som lett honom till seger i alla hans slag. Ordningen blev sedan omkastad när kuttiternas helgedomar på Gerizimberget blev förstörda istället för den planerade förstörelsen av Templet.

Byggt på ruinerna av den bibliska staden Afek, en plats för många stora slag mellan Israel och filistéerna, som beskrivs i Samuels bok, omnämns Antiparis i den talmudiska beskrivningen av utbredningen av Torastudier under konung Hesekia: ”De spanade från Dan till Beersheva (norr till söder) och fann inte en enda olärd jude; från Gevas till Antiparis (öst till väst) och fann inte ett enda barn eller vuxen okunnigt om renhetslagarna”.