Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

RECHOVOT
av Rabbin Mendel Weinbach, Ohr Someyach

”Sedan begav han sig därifrån till en annan plats och grävde åter en brunn. Om den tvistade de inte. Därför gav han denna namnet Rehovot och sade: ”Nu har ju Herren gett oss utrymme, så att vi kan föröka oss i landet.” (1MB 26:22)

Efter bittra tvister med filistéerna över rätten till två brunnar som Isaks fåraherdar grävt, kallas den tredje källan Rehovot - vidd - för att beteckna att det inte fanns någon tvist om denna källa.

Den store bibelkommentatorerna Nachmanides och Sforno, tolkar de två första brunnarna som symboler för de två första Templen, vars historier behäftade med interna och externa stridigheter, medan det tredje Templet kommer att välsignas med evig frid.

Namnet och dess betydelse antogs av polska bosättare 1890 för den bosättning de grundade, och som har utvecklats till en av Israels största städer, Rehovot.