Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

TEL AVIV - JAFFA
av Rabbin Mendel Weinbach, Ohr Someyach

Hamnen vid vilken denna stad har byggts, var den berömda ”portgången” till Eretz Jisrael. De cederträd från Libanon som Hiram, Kung av Tyr, skickade till kung Salomo för att bygga Templet och palatset flottades ner för havet till dess att de nådde Jaffa (2 Krönikeboken 2:15)

Havet vid Jaffa, säger våra lärde (Sifra Devarim 33:19), är behållaren för alla de skatter från de skepp som havererat i havet, och som i framtiden kommer tillfalla de rättfärdiga. Hamnen i Jaffa var avgångshamnen för profeten Jona, vars fruktlösa försök att undkomma sitt G-domliga uppdrag vi läser om vid Minchag-dstjänsten på Jom Kipur.

Judarna började återvända till Jaffa (”Jaffe” på hebreiska betyder vacker, och detta kan vara källan till stadens namn) på 1840-talet. Påföljande immigration ledde till utvecklingen av kolonier i området, som kulminerade med grundandet av staden Tel Aviv 1908, vilken till slut blev den största staden i det moderna Israel.

Tel Aviv omnämns (i Hesekiel 13:5) som en babylonisk stad där fördrivna från Eretz Jisrael hade samlats, men dess sionistiska grundare gav staden detta namn eftersom det var titeln på den hebreiska översättningen av Hertzls ”Altneuland”. Tel Aviv-Jaffas emblem är en fyr och en port, symboler för stadens historiska roll som ”portgång” till Eretz Jisrael.