Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

ASEKA
av Rabbin Mendel Weinbach, Ohr Someyach

Detta är en mycket litet känd stad som omnämns i Gemara (Masechata Ketuvot 122a)

”Om en icke-jude kommer till en marknadsplats utanför Eretz Jisrael och uppger att han säljer frukt från staden Aseka, skall han inte tros eftersom vi misstänker att han bara säger detta för att försöka sälja sina varor lättare”.

Rashi förklarar att Aseka var en stad i Eretz Jisrael berömd för sin frukt. Om denna frukt köptes av judar utanför Eretz Jisrael, måste de ta tionde av denna innan den kunde förtäras. Försäljarens uttalande behövdes inte tas på allvar som anledning till att ta tionde, eftersom den mesta frukten som såldes på marknaderna hade lokalt ursprung, och att försäljaren därför misstänktes förfalska sina egna varors ursprung för att sälja dem lättare.

Rabbi Shmuel Shtrashun (Rashash) föreslår att detta är den stad Aseka som omnämns i Joshua (10:11) där den israelitiska armén besegrade en koalition av kananitiska konungar tack var de stenar som G-d lät regna ner på dem från himlen.