Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

HAR HERMON - HERMONBERGET
av Rabbin Mendel Weinbach, Ohr Someyach

Hermonberget, ”Israels alper”, som är belägna vid Israels gräns till Amoriterna och Tzidoniterna, har många andra namn i Toran: Sirjon, Senir och Sion. Dessa namn gavs av grannfolken: Tzidoniterna kalladet Sirjon och Amoriterna Senir (4MB3:9).

Toran berätar detta för att visa hur älskat Israels land var även för andra folk. Namnen Sirjon och Senir var ursprungligen namn på berg inom landet Israels gränser. Folken älskade Eretz Jisrael så mycket att när de byggde städer på Hermonberget, hedrade de dessa städer med namn på bergen i Eretz Jisrael.

Denna uppskattning får en särskild betydelse när vi ser att Senir betyder ett ”snötäckt berg”. Till och med de obeboeliga bergstopparna i Eretz Jisrael älskades så mycket av de andra folket att de kallade städerna på toppen av berget för detta namn.