Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

BEHAALOTECHA
av Rabbin Jacob Steiner

I denna veckas avsnitt, straffas Miriam med Tzara’at – spetälska -, för att ha talat illa om Moshe Rabienu. Eftersom Toran anbefaller att den som drabbats av spetälska måste förbli ”utanför lägret, tills såren läker, ”så reste inte folket förrän Miriam togs in i lägret igen”.

Det var dags för B’nei Israel att förflytta sig mot Eretz Israel, men de var tillsagda att vänta på Miriam. Denna gest, förklarar Rashi, var för att hedra Miriam för den barmhärtighetsgärning hon utfört många år tidigare i Egypten.

När Moses var tre månader gammal, hade deras moder inget val utom att lägga honom i en korg i floden. Om myndigheterna hade hittat honom, skulle de omedelbart dödat honom. Miriam väntade en kort tid vid flodbädden för att se om han skulle överleva. För den korta tid hon väntade vid sin brors sida, hedrade G-d henne, lika för lika, genom att tvinga hela B’nei Israel att vänta vid hennes sida, i hennes nöd.

Varför frågar Rav Moshe Feinstein, kommer hennes belöning just nu, när hon har syndat?

Moshe Rabbeinu ställde en fråga till G-d, en fråga som fortfarande ställs: Varför lider rättfärdiga människor? Talmud ger oss G-ds svar.: Det är bara en fullkomlig Tzadik som inte lider, men den som är ofullkomlig kan lida. Miriam levde hela sitt liv som en fullkomlig Tzadika och hade inte gjort sig förtjänst av den minsta lilla smärta. Kung Salomo emellertid, säger i Kohelet, Predikaren, att ingen går genom hela sin livstid utan någon sorts synd. Miriams brist, hur liten den än var, kom efter många år av exemplariskt leverne. Hon var nu ofullkomlig, och förtjänade någon sorts bestraffning, som kom i form av spetälska.

Detta borde varit bottennivån i Miriams liv. Hela folket blev medvetna om hennes privata samtal, och måste ha förlorat den del av respekten för henne. ”Hon är precis som oss; hon är ofullkomlig.”. G-d behövde agera för att ställa allt tillrätta.

”Om en Talmid Chacham syndar på natten”, informerar oss våra lärde, ”tänk inte illa om honom på morgonen, för han måste ha gjort Teshuva..” Miriam gjorde bot omedelbart efter sitt felande och synden utplånades. Lagarna om spetälska gjorde dock att hon behövde vänta minst sju dagar. ”Vänta på henne”, tillsades därför B’nei Israel. ”Hon är inte borta från lägret på grund av sin synd, för den existerar inte längre. Hon är borta från lägret för att uppfylla Torans lagar om spetälska.

Precis som Miriam väntade på sin bror, som lämnades ensam helt oförskyllt, så behövde man vänta på henne i hennes isolering för synden hon inte längre var ansvarig för. Hade hon fortfarande varit ”fördärvad” hade hon inte förtjänat en sådan ära.

Detta var den största form av respekt, att återbörda hennes status som fullkomlig Tzadika i allmänhetens ögon på detta iögonfallande sätt att visa ära.