Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGEHÖRNAN: SKA JAG KÖPA EN LOTT?

Fråga: Jag hörde ett skämt om en man som ville vinna på lotteri. Varje vecka bad han om att vinna, och när många veckor hade gått frågar han slutligen G-d, "Varför har jag inte vunnit?" G-d, svarar "Du skulle ha köpt en lott." Förutom iakttagelsen att G-d hjälper dem som hjälper sig själva, tror jag att G-d inte behöver att någon köper en lott. Någon skickade en gång en lott till mig som del av ett marknadsföringstrick. Om Gud vill att du ska vinna, vinner du. Jag frågar ofta de som vill ha mycket pengar, "Vad ska du göra med pengarna?" Det vanligaste svaret enligt min tolkning är "att köpa sinnesfrid." Jag tror inte att Gud vill att människor ska köpa sinnesro med pengar. De vinner aldrig. Så ... ska jag köpa en lott?

Svar: Detta är en utmärkt fråga och jag tror att det finns två svar. Först och främst vill G-d att vi ska anstränga oss, inte för att Han behöver det, utan för att vi behöver det. Våra ansträngningar skapar en förändring inom oss. I Talmud berättas om en häcklare som säger till Rabbi Akiva: "Du ska inte hjälpa fattiga människor, eftersom det var G-d som gjorde dem fattiga, och genom att hjälpa dem går du emot G-ds plan!"

Rabbi Akiva svarade: "G-d skapade fattiga människor just för att vi ska hjälpa dem. Att hjälpa andra är vad G-d vill att vi ska göra.." Så ni ser, G-d vill att vi ska anstränga oss. Samma idé uttrycks på många andra sätt i judendomen - till exempel att omskära en ny pojke, eller omvandla råa kärnor av vete till bröd. Självklart vill G-d vill att vi ska vara aktiva och delaktiga i att skapa fullkomlighet i världen.

Det andra svaret är att G-d skapade ett system som kallas "naturen", genom vilken Han verkar. Naturligtvis kan G-d kan åsidosätta detta system (och Han gör ofta detta - det är vad vi kallar "underverk"). Men Gud föredrar att hålla något dolt - att bevara vår strävan att finna Honom.

Så om du vill ha pengarna hjälper det att köpa en lott. Fast naturligtvis, gå inte ut och köp en hel bunt med lotter För om Gud vill att du ska vinna, bör en lott vara tillräckligt.

Från: aish.com