Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

BAMIDBAR

av Rabbin Mordechai Kamenetzky

Fjärde Mosebok börjar med många siffror. Boken räknar de judar som befann sig i öknen och delades in i unika grupper. Varje stam hade sin egen flagga och position inom det judiska folkets stora läger. Dessa är strategiskt placerade kring Mishkan, och grupperade efter betydelse. Denna uppdelning stör oss lite? Varför har vi inte en ”stor smältdegel” under en och samma flagga? Dessutom, att skilja ut stammen Levi ger upphov till flera frågor. ” Levis stam skall du låta få tillträde hit. Du skall låta dem stå inför prästen Aron för att betjäna honom.” (5MB3:6) Toran berättar och den utmärkande uppgiften för leviternas ättlingar och varnar också främlingen, den vanlige israeliten, för att försöka delta i dessa sysslor. Varför skall man ytterligare rangordna judarna? Varför kan inte israeliten utföra samma sysslor om kohaniten, och kohaniten levitens, och leviten israelitens sysslor?

Den stora Arturo Toscanini dirigerade en gång NBC:s symfoniorkester i Beethovens symfoni nr 3 någon gång på 30-talet. Konserten som ägde rum utomhus hölls i City Universitys Lewisson Stadium och var mycket välbesökt. Den berömde trumpetaren, Harry Glanz, skulle spela trumpet vid sidan av scenen som en del av konserten.

Många hade kommit bara för att höra den store trumpetaren, dirigerad av den ännu mer berömde Toscanini. Glanz ställde sig i ett hörn, omkring 15 meter bakom scenen för spela sina noter när han fick en signal. När konserten hade kommit till detta ögonblick höll Toscanini upp sin pinnen och väntade på att få höra trumpetstötarna från Glanz horn. De kom aldrig. Allt han såg var en stor säkerhetsvakt som brottades med den stackars musikern på gräset bakom scenen. Vakten pekade på scenen. ”Din dumbom”, skrek han, ”vad tror du att du gör när du spelar trumpet där bakom? Ser du inte att det pågår en konsert där uppe?”

Det är inte alla som vill vara mitt på scenen. Hos den Allsmäktige, har varje musiker sin bestämda plats vilket gör konserten mycket vackrare. Jag har en vän som reser runt i USA och har besökt minjanim i hela landet. ”Ofta”, säger han, ”när de frågar, ”är det en kohen närvarande, har jag lust att gå fram och låtsas att jag är en kohen. Jag har alltid velat veta hur det känns att kallas upp först!” Som tur är förstår han, att de flesta av oss, vare sig det är en man eller en kvinna, har en unik roll att spela. Ibland spelas rollen från insidan – ibland från utsidan. I alla händelser så är trumpetare vid sidan av scenen lika viktiga som de som befinner sig på scenen. Och om vi stormar in på scenen utan koordination, kan vi förstöra den vackra harmonin hos en omsorgsfullt orkestrerad konsert.

Israeliterna har mitzvot som en kohanit inte kan utföra. Han får besöka de döende och hjälpa till med begravning av de avlidna. Det är israeliten som ger tionde och underhåller de fattiga. Kohaniten och leviten ärver ingen mark från vilken han kan utföra otaliga mitzvot. Det är sant att israeliten inte kan tjänstgöra i Templet, men hans trumpetande kan låta lika högt som hans bröders – bara han spelar från rätt position.