Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGEHÖRNAN: VAR STÅR DET ATT MÄN MÅSTE BÄRA KIPPA?

Fråga: Finns det något påbud i Toran som befaller oss att bära Kippa, eller finns detta bara i Talmud? Min far har sagt mig att själva idén med Kippa bara är 250 år gammal, men att vi även tidigare bar någon sorts huvudbonad.

Svar: Det finns inget påbud i Toran som kräver att vi bär Kippa. Det finns dock ett flertal platser i Talmud som hänvisar till våra lärde som inte gick utan huvudbonad (Shabbat 118b, Kiddushin 31a). Talmud (Shabbat 156b) påpekar att syftet med att täcka sitt huvud är för att känna fruktan för G-d ovanför sig. Ramban säger i More Nevuchim 3:52 att våra lärde bar huvudbonad av respekt för den g-domliga närvaron som omger dem. I Masechet Kalla Rabbati (2:2) står det att gå utan huvudbonad är en yttring av fräckhet.

I Halachiska källor, säger Shulchan Aruch (Orach Chaim 2:6), får man av respekt för den g-domliga närvaron, inte gå mer än 4 kubit utan huvudbonad. (En kubit är avståndet mellan fingertopparna och armbågen, mellan 42,5 och 52,5 cm). Efterföljande kommentatorer, som Vilna Gaon, skrev (Buirei HaGra om Shulchan Aruch 8:6 och Magen Avraham 91:3) att det är en extra from handling men inte en förpliktelse.

Taz (Orach Chaim 8:2) föreskrev dock att det finns ett obetingat förbud mot att gå utan huvudbonad.

Mishan B’rura (Orach Chaim 2.11) upprepar Taz utslag och säger att det är en förpliktelse till och med när man sitter i sitt eget hem och det är detta som är den vedertagna sedvänjan idag.

Källa: www.yeshiva.org.il/Ask the Rabbi