Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

BENÄMNINGAR PÅ LANDET ISRAEL

av Rabbi Mendel Weinbach, Ohr Somayach

Eretz Jisrael - Det namn som är mest använt av judar I hela världen för deras fäderneland, men som inte återfinns så ofta i Tanach. Ett ställe där vi dock hittar det är i samband med den enastående ansträngningen hos Kung Josia att rensa Eretz Jisrael från de avgudabilder som hade grasserat under hans företrädares tid. Han blev kung av Juda vid åtta års ålder och under sitt tolfte regeringsår påbörjade han utplåningen av avgudadyrkan, som kulminerade med ”att de uthuggna belätena slogs till damm och att alla solbilder i hela Eretz Jisrael slogs ner” (2:a Krönikeboken 34:7).

Eretz HaMuvtachat - Det Förlovade Landet. Detta namn som ofta associeras till Eretz Jisrael, hittar vi inte i Tanach, men grundar sig på ett ofta upprepat gudomligt uttalande. Vår Skapare lovade patriarkerna Abraham, Isak och Jakob att deras ättlingar skulle ärva Landet i vilket de alla tre hade bott. Han upprepade detta löfte till Moses när Han sände honom att befria det utvalda folket från slaveriet i Egypten och att föra dem till det Förlovade Landet. Det är värt att notera att termen ”Promised Land” i en del amerikanska folkvisor hänvisar till livet efter detta, det Förlovade Landet är ”himlen på jorden” som lovats våra förfäder.

Eretz Avoteinu - Våra Förfäders Land. I originalversionen av nationalsången för den sionistiska rörelsen och staten Israel, fanns en fras om ”hatikva” - hoppet - för judar att ”återvända till våra fäders Land”. Ursprunget till denna fras hittar vi två gånger i samband med patriarken Jakob. Första gången när han får det gudomliga uppdrag att ”återvända till dina förfäders Land (1MB31:3) och den andra gången när Jakob välsignar sina barnbarn och informera deras far Josef om den gåva hans stam skulle erhålla från G-d ”om du återvänder till dina förfäders Land (1MB48:21).

Eretz Tova - Det Goda Landet. När G-d lovade Moses att han skulle befria sitt folk från slaveriet i Egypten, sade Han att han skulle ”föra upp dem från detta land till det goda och rymliga landet (2MB3:8). Samma adjektiv användes av Joshua och Kaleb för att beskriva Eretz Jisrael när de fick den illatalande rapporten från de andra spejarna ”Det Land vi färdats igenom för att bespeja är ett mycket gott och rymligt Land (3MB14:7). Efterföljande generationer fram till idag kan vittna om att denna beskrivning stämmer.

Medinat Israel - Staten Israel. Det namn som den sionistiska rörelsens ledare valde ut för den moderna staten de skapade i det uråldriga Landet Israel, 63 år tillbaka. De ansåg att en modern stat förtjänade ett modernt namn för att lättare finna sin plats bland andra stater.