Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

KEDOSHIM

av Rabbi Chaim Dovid Green

Denna veckas avsnitt är full av moraliska pekpinnar. Toran handlar inte bara om vad vi skulle anse vara ”religiösa” och ceremoniella frågor. Den ger oss också många påbud som styr hur vi lever tillsammans i ett samhälle. Dessa påbud ger oss de ståndpunkter G-d vill att vi ska ha.

Toran säger ”Älska din nästa såsom dig själv”(3MB19.18). Rabbi Akiva säger att ”detta är en viktig tes i Toran”. I Midrash finner följande liknelse hos Rabbi Shimon bar Jochai: Ett flertal människor reste med ett fartyg då en person tar ut en borr och börjar borra ett hål i fartyget. ”Vad gör du?” frågar de andra med spänning. ”Vad rör det er?” var svaret. ”Jag borrar bara under min egen plats!”.

Denna liknelse beskriver hur viktiga vi är för varandra. Kopplingarna vi har till varandra är avgörande. Om en av dessa bryts, och vi måste klara oss på egen hand och kan göra allt vad vi själva vill – som mannen på fartyget – måste vi inse att detta inte rör bara oss själva.

Vi är i själva verket en enhet, som hänvisas till som ”Klal Jisrael”, hela det judiska folket. Vi är som ett träd där alla delar räknas, stam, rötter, blad grenar, frukt och kärnor, osv. och vi vet att det är beroende av alla sina delar för sin försörjning och fortlevnad. Om någon del kapas blir denna en osjälvständig enhet eftersom den inte kan överleva ensam.

Innan vi fick Toran på Sinaiberget, sades följande: ”Och Israel (det judiska folket) slog läger där….” Hebreiska verb böjs i maskulinum, femininum, singularis och pluralis. Kommentatorerna anmärker på att orden ” och Israel slog läger där” ovanligt nog böjs i singularis. Detta därför att Israels barn hade uppnått en perfekt enighet vid denna tiden och på grund av detta förtjänade Toran.

Det finns många lagar i Toran som styr ansvar för skador, rån och stöld, mm. G-ds mening var att lagarna skulle bevara enigheten. Utan civil ordning, förvanskades enigheten.

När G-d gav Moses och Israels barn instruktioner att bygga tabernaklet, sade han: ”Bygg mig en helgedom och jag skall dväljas bland dem”. Målet var att ge uttryck åt den G-domliga närvaron för Israels barn som helhet. ”Jag skall dväljas bland dem (som en helhet)”.

Detta är betydelsen bakom Rabbi Akivas uttalande: ”Du skall älska din nästa som dig själv; detta är en huvudsaklig grundsats i Toran”. Det är principiell grundsats eftersom den understryker det grundläggande antagande att målet är att bibehålla enigheten. Enighet är det första och främsta steget till uppfyllande av vårt öde som judar.

G-d gav oss en stor gåva – Toran. Toran är den enda vägen att uppnå verklig enighet. Anledningen är att den är G-ds gåva. Den är helt objektiv Om det finns partiskhet och självintresse är det omöjligt att uppnå enighet. Detta på grund av att det alltid kommer att finnas andra med en självisk attityd till livet. Enighet är möjlig när alla kommer överens att hålla sig till givna regler. I vårt samhälle är det lätt att se behovet av detta krav. Vi är bara ett folk genom Toran.