Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

BEDIKAT CHAMETZ

av Rabbin Reuven Lauffer, Ohr Someyach

Det är förbjudet enligt Toran att inneha chamets på Pesach. Därför söker vi och förstör den chamets vi hittar före helgen. I de flesta hem börjar rengöringen flera veckor innan Pesach. Huset skuras från top till tå för att undanröja alla spår.

Mitsvan

Man utför Bedikat Chamets kvällen före Pesach, den 14 Nisan, omedelbart efter solnedgången. Om det är för svårt att söka igenom hela huset på en kväll, kan man börja tidigare enligt reglerna för Bedikat Chamets. Välsignelsen läses dock bara den 14 Nisan.

Välsignelsen

Innan man börjar sökandet, läser man välsignelsen ’al biur chamets’ , som finns i varje Haggada eller Sidur. Från det att välsignelsen lästs till sökandet är avslutat, bör man inte yttra någon som inte har med sökandet att göra. Om det finns mer än en byggnad att genomsöka, räcker en välsignelse. En person uttalar välsignelser för alla de som söker, de andra lyssnar och säger ”amen” . De skiljs sedan åt och söker genom de olika byggnaderna.

Utfästelsen

All den chamets som hittas under sökandet förklaras ogiltig och ägarlös (hefker): ”Allt syrat och allt jäst som jag har hos mig, som jag ej sett, som jag ej skaffat bort, må vara lika med ingenting, som stoft av jord.” Denna utfästelse läses enligt traditionen på arameiska och finns i Haggadan eller en Sidur. Den som emellertid inte förstår arameiska måste läsa den på ett språk han/hon förstår.

Sökandet

Sökandet skall göras i skenet av ett ljus, för att kunna se in i alla hörn och vår. Om man är rädd för att ljuset kan förorsaka skada, t ex på en matta, får man använda en ficklampa. Det är att föredra att ägaren själv undersöker sin egendom men det är tillåtet att utse någon annan att göra detta. Alla platser där chamets förekommit under året måste genomsökas. Därför måste man kontrollera sina fickor. Det är brukligt att tio bitar av chamets ”planteras” ut i de rum som ska genomsökas. Om man gömmer tio bitar och bara återfinner nio, fortsätt bara söka! De tio bitarna påminner oss om de tio plågorna.

Ogiltigförklaring

Följande morgon är det förbjudet att äta chamets efter den fjärde timmen, Man får fortsätta att dra nytta av chamets fram till slutet av femte timmen. Före detta klockslag måste chamets brännas och igen ogiltigförklaras. Eftersom tiden varierar från stad till stad, måste en rabbin tillfrågas om den exakta tiden. (Tiderna för Stockholm finns ”Pesachinformation 2011”).

Den andra ogiltigförklaringen är: ”Allt syrat och allt jäst som jag har hos mig, som jag ej sett, som jag skaffat bort eller ej skaffat bort, må vara lika med ingenting, som stoft av jord.”

Chamets är en symbol för våra ”onda impulser” som vi ”söker och förstör”.