Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

MEDICIN PÅ PESACH

från OU

1. Krämer, piller (ej tuggbara och odragerade) och injektioner får ägas och användas under Pesach även om de innehåller chamets eller kitniyot, eftersom de är oätliga. Detta täcker de flesta mediciner som används av vuxna.

Det är tillåtet att krossa piller och blanda pulvret i mat, så att ett barn kan ta sin medicin på Pesach.. Läkare måste dock konsulteras för att säkerställa att barnet får rätt dos och att det verksamma ämnet i medicinen inte förstörs genom att pillret krossas.

2. Flytande medicin, tuggbara piller (och piller som är dragerade med en smaksatt glasering är ätbara och kan innehålla chamets och/eller kitniyot. Därför gäller att

a. Om möjligt bör de bytas ut - efter samtal med läkaren - mot ett otuggbart, odragerat piller.

b. Om det inte går att byta ut medicinen och personen ifråga är i ett tillstånd av safek sakana - möjlig fara för mänskligt liv)., får de äga och inta medicinen. Samma gäller om tillståndet ännu inte är safek sakana - men kan komma att försämras till detta och åtkomsten av medicinen kan försvåras på grund av Pesach, (en rabbin bör rådfrågas om vilket är att föredra - att köpa medicinen innan eller på Pesach, och hur man skall förfara med medicinen när faran är över).

c. Om det inte går att byta ut medicinen och en läkare bestämmer att det inte finns någon möjlighet för sakana om personen inte tar medicinen, måste en rabbin rådfrågas. Han kan avgöra om medicinen inte innehåller chamets och/eller kitniyot, eller besluta att medicinen får intas på grund av patientens allvarliga tillstånd.

3. Alla måste iaktta stor försiktighet och rådfråga sin läkare och rabbinen innan de bestämmer sig för att inte ta sin medicin.

4. Dessa riktlinjer gäller inte frågan om mediciner på Shabbat och Jom Tov.