Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

TAZRIA

av Rabbi Chaim Goldberger

Toran lär oss att födandet av barn gör kvinnan oren – i sju dagar om hon födde en pojke och i fjorton dagar om hon födde en flicka.

Denna lag verkar konstig. Vanligtvis associerar Toran orenhet med förlusten av liv. Att röra, bära eller stänga in sig själv med en död, gör att man blir oren. Menstruationsblod och den manliga sperman, som båda kännetecknar förlorat liv, orsakar orenhet. Födandet av barn, å andra sidan, är en antites till död. Varför skulle man bli oren efter att ha fört ett nytt liv in i världen?

Dessutom, efter denna period av orenhet, försätts modern i ett tillstånd av förhöjd renhet, under vilket hon förblir ren även om hon har en blödning. Detta tillstånd pågår under 33 dagar om hon hade en pojke och 66 dagar om hon hade en flicka. Frågan kvarstår dock: Om födandet av barn, av någon anledning, för med sig orenhet, varför följs den då av ett tillstånd av renhet så kraftfull att inte ens menstruationsblod kan påverka detta? Därtill, varför är perioderna olika långa för flickor och för pojkar? För att förstå dessa lagar, måste vi först förstå varför döden gör oss orena. Döden är det mest avlägsna tillståndet från G-d, som är ”Chai Vekajam” – levande för evigt. Följaktligen, måste vi distansera oss från G-d under de perioder när vi upplever döden. Detta förorsakar att vi blir orena.

Men precis som G-d inte kan ”dö”, ”föddes” inte G-d heller. Hans existens var och förblir. Därför, precis som döden är ett tillstånd helt och hållet frånkopplat G-d, så är även barnafödandet en upplevelse helt och hållet frånkopplat Gud. Detta förklarar varför barnafödandet precis som död förorsakar orenhet.

Ändå, finns det en annan sida till barnafödandet. Att föra in ett nytt liv i världen är det mänskliga sättet att dela den gudomliga upplevelsen att skapa liv. Därför, även om barnafödandet måste förorsaka en kort period av orenhet, som representerar avståndet mellan G-ds evighet och människolivets begränsningar, så måste orenheten lämna väg för en större period av renhet, så stark att till och med döden inte kan förjaga den.

Om vi tänker på detta begrepp, förstår vi skillnaden mellan födseln av en pojke och födseln av en flicka. När en kvinna föder en pojke, upplever hon detta förbundna tillstånd av avstånd och närhet till G-d, och den föreskriva perioden av sju dagars orenhet följd av 33 dagar av renhet.

Men när hon föder en flickat, har hon inte bara upplevt själva händelsen själv, men har även fört in i världen någon som är förmögen att uppleva denna händelse i framtiden. Detta är en dubbel upplevelse, därför är de föreskrivna perioderna fördubblade 14 dagar följt av 66 dagar.