Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGEHÖRNAN: OM MATSA OCH PARVE

Om du har en halachisk fråga till vår rabbin kan denna lämnas skriftligen på isak.nachman@jfst.se eller muntligt på telefon

Fråga: När är sista dagen före Pesach man får äta Matsa?
Svar: Det är inte alla som vet, men det finns ett förbud att äta matsa under en period före Pesach. Detta är för att säkerställa att vi när vi uppfyller mitsvan med att äta Matsa på Sederkvällen gör detta med en speciell glädje och intensitet.

Det finns två sedvänjor rörande när vi slutar att äta matsa. En del avhåller sig från att äta matsa den före Pesach medan andra slutar vid Rosh Chodesh Nisan. I år infaller detta den 5 april (Källa Mishna Brura 471:12).

Det finns även de som avhåller sig från att äta matsa fr.o.m Purim.

Fråga: Vad har ordet Pareve för ursprung och hur har det kommit att användas för livsmedel som varken är mjölk eller kött?
Svar: Jiddischordet ”Pareve”, kan ha sitt ursprung i det hebreiska ordet ”Pri” som betyder frukt. Frukt är naturligtvis varken mjölkigt eller kötting. På Jiddisch används ofta suffixet ”ve” när men ändrar ett substantiv till adjektiv..

En annan förklaring är att ”parevis” på gammalfranska, är en term som används för det Tomma utrymmet framför Templet. Detta område står emellan den världsliga gatan och helgedomen ägnad åt tillbedjan. I likhet med detta så är Pareve mat mellan de två extremerna mjölk och kött.

Källa: Aish, Ask the Rabbi