Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGEHÖRNAN: KÄNT OCH OKÄNT OM PURIM

Om du har en halachisk fråga till vår rabbin kan denna lämnas skriftligen på isak.nachman@jfst.se eller muntligt på telefon

Från: Ohr Someyach, Ask the Rabbi

Ingen Hallel på Purim? Vi läser “Hallel” på de helgdagar där vi firar vår frihet från Egypten. Hallel börjar med orden “Prisa G-d, alla Herrens tjänare”. Därför läser vi Hallel för att fira det faktum att vi inte är “Faraos tjänare”, utan snarare “G-ds tjänare”.

Megilan, å andra sidan, börjar med judarna i exil, underställda Ahashverosh, och slutar med judarna i exil fortfarande underställda Ahashverosh. Därför passar det inte att läsa Hallel. (Källa Shulchan Aruch Orach Chaim 693, Mishna Berura).

Esters ålder när hon gifte sig med Ahashverosh? Det finns tre åsikter: Enligt Rav var hon 40 år gammal, enligt Shmuel 80 år gammal och enligt de lärde var hon 75 år. (Källa Bereshit Rabba 39:13).

Olika storlek på bokstäverna i Megilan särskilt i slutet? I Megilat Ester, och även på ställen i Toran, finns det bokstäver som är skrivna lite större eller mindre än resten av texten. Detta är en uråldrig tradition, och det finns inte alltid en förklaring till alla.

Det ställe som åsyftas, (Esters bok 9:7,9) finns inte förklarad i de klassiska källorna. Nyligen har det dock upptäckts att dessa bokstäver, som uppträder i den del som beskriver hängandet av Hamans tio söner, kan innehålla en kuslig hänvisning till Nurembergrättegångarna där tio nazister stod inför rätta och hängdes för sina antisemitiska brott. Förklaringen är följande:

Som ni kanske vet, så representeras datumen i den judiska kalenderna av hebreiska bokstäver. De små bokstäverna i namnen på Hamans tio söner är: “tav,” “shin”, “zajin”. Den stora bokstaven är “vav”. Dessa bokstäver representerar året 707 (tav shin zajin blir 707) i det stjätte årtusendet (representerat av det stora “vav” som är lika med 6). Av detta får vi det judiska årtalet 5707, eller 1946 i den sekulära kalendern. Den första oktober 1946 - 6 Tishri 5707 i den judiska kalendern - dömde Nurembergdomstolen tio till hängning för deras samtida “hamanism”. En av dem, den ökände Julius Streiker, ropade till och med ut “Purim-Fest 1946” som sina sista kryptiska ord innan han hängdes.

Källa: The Jewish Observer, mars 1986, s. 56-57