Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

VAJIKRA

av Rabbin Avi Weiss

Grunden för begreppet ”korban”, som vi börjar läsa om denna vecka, är kraften att kunna förändra sig själv. När allt kommer omkring så kommer ordet ”korban” från ordet ”karov”, som betyder att närma sig G-d. På dess mest grundläggande nivå, betyder det att processen inbegriper tron på att man har förmågan att förändra sig själv. Denna förmåga är underförstådd i Purimberättelsen. Märk hur drottning Ester genomgår en grundläggande omvandling i kapitel fyra av Megilan.

När Ester informeras om att Mordechai har klätt sig i säckväv, undrar hon varför? (Ester 4:4-5). Vid detta tillfälle, vet inte Ester om att det judiska folket har hotats. Hon har blivit så isolerad i konungens palats att hon inte ens har medkänsla med sitt folk i dess svåra belägenhet. Dessutom, när Mordechai ber henne att ingripa på det judiska folkets vägnar, vägrar hon, och säger att palatsets regler inte tillåter henne att komma inför konungen (Ester 4:7-11).

Och ändå är det kanske när Mordechai förebrår henne och säger att inte heller hon kommer att undkomma det onda påbudet, som det mest kraftfulla ögonblicket i Megilan äger rum. Ester förklarar modigt att hon skall inställa sig inför konungen, även om det betyder att hon kommer att dö. (Ester 4:13-16).

Esters hebreiska namn var Hadassa. När hon blev drottning, tog hon det persiska namnet Ester. Detta namn, som betyder ”dold”, påminner oss om att hon vid början av sitt äktenskap, lyder Mordechais begäran om att dölja sin judiska identitet. (Ester 2:20). Men, som berättelsen i kapitel fyra avslöjar, återvänder hon till sina rötter. När det är nödvändigt, är hon beredd att med kraft tala för sitt folk. Ester är ett exempel på hur förändring är möjlig.

Rabbi David Silber noterar att ett av de minsta orden som återfinns i Megilan, ”dat”, ofta används och lär oss en viktig läxa om Purim. ”Dat” betyder lag. I Persien, var lagen oåterkallelig, den kunde aldrig ändras. Så när Vasti vägrar att komma inför konungen, frågar Ahasverus” ”Vad skall man enligt lagen göra med drottning Vasti (Ester 1:15), och när det bestäms att man skall utse en ny drottning, använder Megilan igen ordet ”dat” – lagen om urval (Ester 2:8), och när Haman anklagar judarna för att inte ha följt Konungens lagar, används igen ordet ”dat”. (Ester 3:8). Även i påbudet om dödandet av judarna hänvisas till lagen - ”dat”. (Ester 3:14-15).

Till och med när Ahasverus informeras om Hamans plan att förinta judarna säger han att han inte kan ändra det tidigare påbudet (Ester 8:8). Lagen står fast. Allt Ahasverus kan göra är att tillåta införandet av en ny ”dat”, en ny lag, som motsäger den första men som inte kan ersätta den (Ester 8:13).

Rabbi Silber påpekar att det inte är en slump att Ester, när hon går med på att komma inför Ahasverus, utropar : ”Därefter vill jag gå in till kungen, fastän det är emot lagen….” (Ester4:16). Ester har omvandlats så till den grad att hon är beredd att trotsa de oåterkalleliga lagarna i Persien.

Den sammantagna slutsatsen i denna veckas avsnitt och Megilan påminner oss om möjligheten att skapa ett nytt öde till och med under de svåraste omständigheter.