Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGEHÖRNAN: VARFÖR SÄGER VI LABRIOT NÄR NÅGON NYSER?

Om du har en halachisk fråga till vår rabbin kan denna lämnas skriftligen på isak.nachman@jfst.se eller muntligt på telefon

Fråga: Varför säger vi “Labriot” eller “Gesundheit” när någon nyser?

Svar: Att nysa är ett bra tecken. Första Mosebok 48:1 berättar att Jakob blev sjuk. Varför måste Tora berätta detta? Anledningen är att fram till dess hade ingen hade fått uppleva sjukdom som ett tecken på sin förestående död.

Snarare var det så så att man bara nös en dag och sedan föll ner död. Jakob bad dock till G-d att tilldela människorna en tid av ohälsa före döden, som ett varningstecken att det var tid att göra de sista förberedelserna. Varför orsakade en nysning döden? Eftersom när Gud skapade människan “blåste livsanden in i hennes näsa” (1MB2:7). På grund av detta, skulle själen lämna samma ställe den hade förts in, när någon nös, därav döden. Vi finner en tillämpning för detta i bibeln, när profeten Elisha kunde återuppliva ett barn som hade dött. ”Pojken nös sju gånger, och öppnade sina ögon”. 2 Konugab. 4:32-35).

Det är intressant att se att inte för så länge sedan - före antibiotikan - så ansågs nysningen vara ett tecken på allvarlig fara. Nysningen tydde på att personen hade en förkylning. Om denna utvecklades till lunginflammation (som den ofta gjorde), så var det nästan säkert att döden inte var långt bort.

Idag, när en person nyser, har vi som traditionen att säga Labriot, eller något liknande) eftersom nysning en gång var ett tecken på livsfara. Förresten, Shulchan Aruch 103:3, säger att nysningar mitt under Amidabönen är ett gott omen!

Labriot!

Från: Aish.com/ask.the.rabbi