Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: OM ATT INTE SOVA

Här svarar rabbinen på Halachiska frågor. Detta kan ske skriftligt och då lämnas till rabbinen eller muntligt på telefon.

Fråga: Kung David sov inte på nätterna eftersom han inte ville ”smaka” döden och utvecklade ett beräkningsätt över sin andning för att uppnå detta. Det verkar som Vilna Gaon utvecklat ett liknande system. Finns det något skrivet i detalj om hur man gör?

Svar: Talmud (Sukka 26b) skriver att Kung David inte sov länge än 60 andetag. Även om det sägs i Shulchan Aruch (OC4:16), förklarar kommentatorerna (se Mishna Brura) att det var vid ”ett tillfälle”, men att han sov flera gånger om sextio andetag. Biur Halacha diskuterar tidsrymden i minuter dessa sextio andetag tog, åsikterna varierar från 3 minuter till 3 timmar.

I alla händelser rekommenderas inte att en lekman praktiserar detta och det får inte utövas på Shabat.

När det gäller Vilna Gaon, finns det en berättelse om att han sov 4 timmar om dagen som han kopplade samman med en särskild Pasuk.

Från: Ask the Rabbi, Yeshiva Org.