Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VARFÖR INGEN CHANUKAH-MEGILLA?

Här svarar rabbinen på Halachiska frågor. Detta kan ske skriftligt och då lämnas till rabbinen eller muntligt på telefon.

Fråga: Så här mellan Chanuka och Purim undrar jag varför våra lärde inte skrev en Megilla för att högtidlighålla Chanukamiraklet, som man gjorde beträffande Purimmiraklet?

Svar: Ett möjligt svar på frågan är att böckerna i Tanach skrevs av profeter, där alla kunde skriva med ”Ruach HaKodesh”, (bokstavligen ”den Heliga Anden”, dvs en viss nivå av profetism). Enligt Talmud, slutade möjligheten att uppnå profetiska krafter runt tiden för förstörelsen för det första Templet i Jerusalem. Vid tiden för Chanukamiraklet (2:a århundradet f.v.t) fanns det inte längre några profeter kvar, och därför fanns det ingen som hade möjlighet att skriva en megilla som var förtjänst av kanonisering i den judiska bibeln.

Från: JewishAnswers.com