Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: ADAR 1 ELLER ADAR 2?

Här svarar rabbinen på Halachiska frågor. Detta kan ske skriftligt och då lämnas till rabbinen eller muntligt på telefon.

Fråga: Årets judiska kalender innehåller två månader Adar, Adar Rishon (första Adar) och Adar Sheni (andra Adar). Hur kommer detta sig?

Svar: Detta år i den judiska kalender består av tolv ”mån-månader”, medan våra helger följer ”solåret”, eftersom flera av dem (Pesach, Shavuot och Sukot) måste infalla under speciella årstider, och årstiderna definieras av jordens årliga rotation runt solen. Eftersom månåret är cirka 354,3 dagar långt, medan solåret är cirka 365,5 dagar långt, eller grovt räknat 11 dagar längre, skulle helgdagarna till slut infalla på fel årstider om deras förekomst följde ”mån-månadernas” cykel. T ex, så skulle vi fira Pesach elva dagar tidigare för varje år, och resultatet skulle till slut bli att Pesach skulle firas på vintern, och sedan på hösten och sommaren, i strid mot de föreskrifter som finns i Toran att Pesach måste infalla i månaden Aviv, dvs. under våren (5MB16:1). Samma gäller Shavuot som måste infalla under tiden för den tidiga skörden och Sukot på hösten.

För att undanröja detta problem, så justeras ”månkalendern” regelbundet för att behålla sin likformighet med solåret. Detta görs genom ett periodiskt tillägg av Adar, känd som Adar Rishon (Första Adar).

Eftersom misstämmigheten mellan solåret och månåret uppgår till 207 dagar varje 19 år, så läggs den extra Adar till under det tredje, sjätte, åttonde, elfte, fjortonde, sjuttonde och nittonde året, alltså sju gånger under 19-årscykeln. Under skottåren flyttas de flesta händelser i Adar till Adar Sheni , inklusive Purim. När ett dödsfall inträffar i Adar ett vanligt år, så iakttas jahrzeit under första månaden Adar, även under ett skottår. Adar Rishon är 29 dagar under ett vanligt år, 30 dagar under ett skottår. Adar sheni är alltid 29 dagar.

Från Jewish Heritage Online Magazine.