Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VAD HÄNDE MED STAMMARNA SOM DREVS I EXIL?

Här svarar rabbinen på Halachiska frågor. Detta kan ske skriftligt och då lämnas till rabbinen eller muntligt på telefon.

Fråga: Vad hände de israelitiska stammarna som drevs i exil av assyrierna? Går det fortfarande att identifiera dem? Kommer vi någonsin att hitta dem?

Svar: I Andra Konungaboken 17:6, 18:11 och i det parallella avsnittet i Krönikeböckerna 5:26, sägs ingenting om att deportationen skulle vara temporär, och det finns ingen indikation i Bibeln att något större antal av de deporterade senare återvände. Ett undantag nämns i Andra Konungaboken 17:24 och framåt: När de assyriska stammarna bosatte sig i landet fann de att landet var ogästvänligt, så en av prästerna tilläts komma tillbaka från exilen och lära dem den lokala (dvs. den israelitiska) religionen.

Det finns många legender om vad som hänt de ”Tio förlorade stammarna”; för en summering var god se Encyclopedia Judaica, vol. 15, spalter 1003—1006. Men det finns inge solida bevis för någon nu existerande grupp är ättlingar till dem; de har inte lämnat några obestridliga spår efter sig. Det har funnits grupper i Etiopien som uppenbarligen har anor till tiden för första Templet, och möjligen har kopplingar till Dans stam. De grupper som hittats i Mexiko, Indien, mm, har ett mer osäkert ursprung,. De kan vara av judiskt ursprung, men det är inte möjligt att associera dem med någon särskild stam.

Tannaim (rabbinska lärde vars åsikter finns i Mishna) hade olika uppfattningar om de ”Tio stammarna” någonsin skulle återvända; se Mishna Sanhedrin 10:3. Om vi accepterar Rabbi Akivas uppfattning, måste vi dra slutsatsen att de är förlorade för alltid: men många Tannaim godtog inte denna åsikt (Se Talmud Sanhedrin 110b).

Fråga: Har de sex uddarna i davidstjärnan någon verklig betydelse?
Svar: Hexagrammet (den sexuddiga stjärnan) har använts som prydnad, och möjligtvis som ett magiskt tecken i många kulturer sedan urminnes tider. Den har också använts av judar, men inte speciellt som en judisk symbol. I byzantinska och arabiska källor har den blivit känd som ”Salomos sigill”, och detta namn antogs även av judiska källor. Vid den senare medeltiden hade namnet gradvis förändrats till ”Davids sköld” (Magen David). Den användes som en ett officiellt emblem av olika judiska familjer och församlingar med början för 500 år tillbaka, och antogs i stort sett som en judisk symbol under 1800-talet. I synnerhet antogs den av den sionistiska rörelsen och blev på detta sätt den officiella israeliska symbolen.

Från: Ask the Rabbi, JewishAnswers.org.