Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

JITRO

av Rabbi Avi Weiss

När han ser Moses döma Israels folk från morgon till kväll, ger Jitro, som är Moses svärfar, honom ett bra råd. Han säger till Moses att om han kommer att fortsätta att döma alla, kommer han att tröttas ut – det är en för stor uppgift. Jitro föreslår att Moses utser andra att dela bördan med honom. Genom att råda Moses att dela det rättsliga ansvaret, anser Jitro att de lägre domstolarna skall behandla ärenden av lägre vikt och att större ärenden skall hänvisas till Moses. ”Kommer något viktigare ärende upp, må de hänskjuta det till dig, men i alla mindre ärenden må de själva döma”. (2MB 18:22).

Moses lyder Jitros råd med en avvikelse. Hellre än att ta hand om bara stora ärenden, säger Moses till Jitro att han kommer att döma de svåraste (kashe) fallen”. (2MB18:26)

Hatam Sofer poängterar att Jitro använder termen ”gadol” eftersom han tror att bara de mer betydelsefulla företagen – ”vipparna” skulle dömas av Moses. De mindre företagen, oavsett komplexiteten i ärendet, skulle automatiskt hamna i de lägre domstolarna.

Moses avvisar denna uppdelning och insisterar på att handha krångliga frågor, oavsett var de kommer ifrån – de lägre domstolarna skall ta hand om de lättare fallen, oavsett ursprung.

Här understryker Toran betydelsen av varje enskilt problem. Det har ingen betydelse hur lågt stående någon anses vara av samhället, hans eller hennes problem är av stor betydelse. Av denna anledning, beroende på komplexiteten i ärendet, så hade varje person en möjlighet att dömas av Moses.

Det är ironiskt att Moses lär sin svärfar denna läxa. Enligt en del av kommentatorerna så är Jitro en konvertit till judendomen (se Ramban, 4MB 10:29). Tyvärr är det inte ovanligt att en konvertit blir behandlad som en medborgare av andra rang. Moses informerar Jitro att ingens krav kommer att negligeras, alla, inklusive Jitro, kommer att få samma behandling. Här märker vi ett viktigt budskap. En församlings betyg är inte hur de behandlar de mäktigaste utan snarare hur de behandlar den lilla människan, den vars problem på ytan kan verka obetydliga.

Lika mycket som Jitro lär Moses genom att föreslå en uppdelning av det rättsliga ansvaret i högre och lägre domstolar, så lär Moses Jitro att även de obetydliga, de som verkar vara oviktiga, har rätt till högt stående omsorg.