Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

TU BISHVAT

av Rabbi S. Yossef Weitzen

Tu Bishvat representerar uppfyllandet av något vi saknade i öknen.

Den första aspekten av Tu Bishvat är att det är trädens nyår och man därför planterar nya träd. På denna dag börjar ett nytt år vad gäller träden i motsats till tiden i öknen där vi vandrade omkring och inte var ”planterade ” någonstans. Planterandet vittnar om att vi är vår naturliga omgivning. Vi är inte är tillfälliga invånare. Vi vet var vi hör hemma. Vi slits varken mellan längtan till vårt förflutna eller till framtiden. Detta är vår första försoning med tiden i öknen.

Den andra aspekten är att vi när vi är i vårt land befinner oss på en plats där vi kan ge uttryck för våra världsliga färdigheter. Vi behöver inte undertycka någon av våra talanger. Detta bevisas av en annan aspekt av Tu Bisvhat - det är också en nyårsdag som kännetecknar slutet på treårsperioden av ”Orla” - under vilken det är förbjudet att äta eller använda från ett träds frukt. Frukten är bara tillåten om den mognar innan Tu Bishvat.

”När ni kommer in i landet och planterar alla sorters fruktträd, skall ni lämna deras första frukt orörd. Under tre år skall deras frukt vara förbjuden (”Orla”) och inte ätas, och under det fjärde året skall all (trädens) frukt helgas åt Herren under tacksägelser”. (3MB19.23-24)

Beträffande denna vers säger OrHaChaim: ”Tre påbud nämns här: att komma in i landet…. att plantera alla sorters frukt (och på så sätt förbättra Israels Land)… att iakttaga ”Orla”.

Orla vittnar om en förberedelseperiod när man måste visa tålamod, när man väntar på att frukten skall vara tillåten att ätas. På Tu Bishvat uppnår vi det stora ögonblick av övergång från en period av väntan och återhållsamhet till ett av förverkligandet av vår inneboende potential.

Det verkar därför logiskt att det, i Femte Mosebok, som uttalades av Moshe i månaden Shvat - ”Det fyrtionde året, på första dagen i elfte månaden, förkunnade Mose för israeliterna allt vad Herren hade befallt honom att säga till dem.” (5MB1:3). Shvat är Israels Lands månad och Femte Mosebok är Israels Lands bok - det passar perfekt.