Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

BESHALACH

av Rabbin Avi Weiss

Även om Toran ofta pekar på varje mänskligt livs oändliga värde, så ger denna veckas avsnitt ett klart budskap beträffande värdet av ett judiskt liv. Vi får veta att ingen tillåts ta ett judiskt liv ostraffat.

I Shirat Hajam (Sång till havet), använder Moses och det judiska folket tre uttryck för att beskriva egyptiernas nederlag. De egyptier som drunknade i havet beskrivs som om ”de sjönk i djupet som stenar” (2MB 15:5). I nästa uttryck, beskriver Moses egyptiernas nederlag på följande sätt: ”Du släpper lös din förgrymmelse, den förtär dem såsom strå”. (2MB15:7). Det finns ännu en liknelse som för att beskriva drunknandet. Israeliterna sjunger ”De sjönk såsom bly i de väldiga vattnen”.(2MB15:10).

Det kan verka såsom dessa fraser är motsägelsefulla. Sjönk egyptierna som stenar, som strå eller som bly? Vilket var det?

Rashi anmärker att dessa alternativ beskriver olika egyptier som straffades i enlighet med vad de förtjänade. De ondaste kastades runt som viktlösa strån – de fick lida mest. De bästa inom gruppen drunknade som bly, vilket naturligtvis sjunker omedelbart – de led minst. De som inte passade in i någon av dessa kategorier, sjönk som stenar. Vad som framkommer av Rashi är exaktheten i straffen samt det klara uttalandet att de som var skyldiga till förtryck och mördande av judar skulle få sitt rättmätiga straff.

1956, skrev Rav Josef Ber Soloveitchik, att ”G-d i och med etablerandet av staten Israel manifesterade sig själv”. En sådan manifestation var att ”det inte är fritt fram att spilla judiskt blod, att det inte är ’hefker’. (Kol Dodi Defek). Under Förintelsen, var judiska liv för det mesta värdelösa. Det sägs att man i Ungern bestämde att judar inte ens skull gasas innan de brändes. Kostnaden för gasen var en bråkdel av ett öre, men inte ens i döden var vi värda något.

I och med etablerandet av den judiska staten, sade Rav Soloveitchik att man kunde förnimma G-ds närvaro och att judar skulle beskyddas. Ingen skall kunna spilla judiskt blod i Israel utan vedergällning. Den judiska befolkningen i Israel skickade ett meddelande till judarna i diasporan som kände sig sårbara: ”Var inte rädda”.

Även när vi söker fred – är judiska liv dyrbara. Även när vi hoppas kunna gå in i en ny era för den judiska staten, kan vi bara hoppas att Israel finner fred samtidigt som de iakttar det sanna begreppet ”judiskt blod är inte billigt”.