Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

DEN HELIGE ALSCHECHS SYNAGOGA I TZFAT

av Rabbin Mendel Weinbach, Ohr Someyach

Besökare i Tzfat är bekanta med Rabbi Moshe Alschechs synagoga. Den är belägen intill Abuhavsynagogan och är den enda som klarade sig i de två jordbävningar som bokstavligen förstörde denna stad i norr 1759 och 1837.

Rabbi Alschech föddes i Turkiet 1508, men bodde större delen av sitt liv i Tzfat och är begravd där. Han är bäst känd för sin monumentala samling av kommentarer till Tora kallad Torat Moshe, men som populärt kallas Ha-Alschech Ha-kadosh (den helige Alschech).

Hans mest kände elev var Rabbi Chaim Vital som studerade med Ari, och som spred hans kabbalistiska lärdomar.


Tzfat före jordbävningen 1837