Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

CHURVAT YEHUDA HACHASSID

av Rabbin Mendel Weinbach

De arabiska protester, mot dediceringen av Synagogan i Churvat Rabbi Yehuda Hachassid i gamla Jerusalem, som nyligen ägt rum, påminner oss om något som skrevs århundraden tidigare om den arabiska attityden till den judiska närvaron i den Heliga Staden.

Rabbi Gedalia var en av de judar om åtföljde Rabbi Yehuda Hachassid ( som inte ska förväxlas med den store Tora-lärde med samma namn som skrev Sefer Hachassidim flera hundra år tidigare) och hans efterföljare 1701 på ett uppdrag att ”föra det judiska folkets befrielse närmare genom bön, fasta, välgörenhet och sörjande över den Heliga Närvarons exil”.

När han märkte det arabiska motståndet för judar att ens får bygga en synagoga i närheten av Tempelberget, visade han på det faktum att gematria (det numeriska värdet av bokstäverna) av ordet ”shualim” i profetens beskrivning av ”rävar går där” på Tempelberget är likvärdig till termen ”Hayeshmaeli” som beskriver araben som tar för givet att bara han har rätt att befinna sig där.