Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

VAJECHI

av Rabbin Avi Weiss

Toran beskriver brödernas känslor efter det att deras fader Jakob dött genom att säga: ”Kanhända skall Josef nu bli hatisk mot oss och vedergälla oss allt det onda som vi har gjort mot honom.” (1MB 50:15).

Vi kan lätt säga att bröderna oro var befogad. Så länge Jakob levde, trodde bröderna att han skulle skydda dem. När han hade dött var bröderna sårbara. De var rädda för att Josef skulle straffa dem för att de sålt honom.

Men om vi tänker på att Josef hade omfamnat sina bröder i Egypten och sett till alla deras behov, undrar vi varför de var så oroliga? Midrash kommenterar orden ”när Josefs bröder såg” att bröderna ”såg” att Josef stannade till, när de återvände efter att ha begravt Jakob, vid exakt samma brunn somjosef slängts ner i. (Midrash Gur citerad av Nechama Leibowitz). Naturligtvis trodde de att han tänkte hämnas.

Rashi tillägger att bröderna ”såg” att Josef inte längre bjöd in dem att äta med honom. (Rashi, 1MB50:15). Även här trodde bröderna att Josef skull hämnas eftersom de trodde att han fortfarande var arg över hur han blivit behandlad.

I båda dessa fall, misstolkade bröderna Josefs handlingar. Vid det första tillfället, noterar Midrash att Josef återvände till brunnen för att tacka G-d för att ha räddat honom. Vid det andra tillfället kanske det var så att Josef inte längre åt tillsammans med sina bröder eftersom han tänkte att den egyptiska förföljelsen skull snart börja efter att Jakob hade dött. Han var därför rädd för att han genom att äta med sina bröder skulle provocera egyptierna att misstänka att han allierade sig själv med dem för att göra revolt mot Egypten. (Gur Arie).

Lägg märke till i texten att efter återföreningen av Josef och hans bröder säger bröderna inte ett enda ord till Josef till efter att fadern dött. Återföreningen efter en lång separation är så traumatisk att människornas känslomässiga energi inte räcker till för den viktiga vardagskommunikationen.

I fallet med Josef och hans bröder, var känslorna blandade, eftersom anledningen till separationen var en djup splittring. Så djup, att de till och med efter återföreningen hade svårt att tala öppet med Josef för att beskriva sin rädsla. Hade de bara varit mer uppriktiga skulle Josef förklarat att han inte hade några planer att skada dem.

På samma gång kan vi klandra Josef för att han lämnade fel intryck hellre än att förklara sina handlingar för bröderna.

Vare sig det har varit en traumatisk separation eller inte, uppstår ofta misshälligheter eftersom människor inte säger vad de har på hjärtat. Om vi bara skulle tala öppet och ärligt, skulle vi finna många gånger att vår oro baseras på missförstånd. För även om vi utsätter oss för risken att det gör ont, så är öppenhet vägen till helande och utveckling.