Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

ASARA B'TEVET - JOM HAKADDISH HAKLALI

från OU Organisation

I Israel, läser man Kadish detta datum för de personer där datum och begravningsplats är okända. Följaktligen har många rabbiner utmärkt denna dag som åminnelsedag för Förintelsen.

”och under hans nionde regeringsår, på tionde dagen i tionde månaden, kom den babyloniske kungen Nebukadnessar tågande mot Jerusalem med hela sin här. Han inringade staden och kastade upp en vall omkring den. Belägringen varade ända till kung Sidkias elfte regeringsår. På nionde dagen i fjärde månaden, när hungersnöden blivit så svår att folket inte hade någonting att äta”. (2 Konungaboken 25:1-3)

Vi ser här att den tionde Tevet – när Jerusalems belägring inleddes - var början på en hel kedja av katastrofer som slutade med Templets förstörelse.

Den viktigaste aspekten i fastan under Tionde Tevet, så väl som vid de andra fastedagarna, är inte först och främst den bedrövelse och sorg som de uppväcker. Ändamålet är snarare att öppna våra hjärtan för botgöring; att påminna oss, både om våra förfäders onda gärningar och våra egna, vilka har förorsakat det lidande som drabbat både oss och dem och på detta sätt få oss att återvända att utföra goda gärningar. Som det sägs i 3 MB, kapitel 26: ”Då skall de bekänna sina egna synder och sina fäders synder”. (Rambam: Hilchot Ta’anit, kapitel ).

”Ändamålet med fastan är därför att betvinga våra onda impulser genom att inskränka vår njutning; att öppna våra hjärtan och leda oss till botgöring och goda gärningar som gör att den G-domliga barmhärtighetens portar öppnas för oss”. (Chajej Adam; Klal 3). ”Därför är varje människa förpliktigad att rannsaka sina handlingar och att göra bot under dessa dagar. Som det står skrivet om folket vid Nineve; ” När Gud såg vad de gjorde” (Jona, kapitel ),om vilket de lärde säger: ” Det är inte sagt att Han såg deras kläder av säckväv och deras fasta, utan deras handlingar”. (Ta’anit 2). Härav ser vi att ändamålet med fasta är botgöring”. (Källa: samma som ovan).

”Därav följer, att de människor som fastar men som sysselsätter sig med oviktiga aktiviteter, bara inser den underordnade betydelsen och missar det som är den största betydelsen. I alla händelser, så är botgöring utan fasta otillräckligt, eftersom det finns ett rabbinskt påbud att fasta på denna dag.”. (Källa: samma som ovan).

Fastan börjar som vid alla allmänna fastedagar, förutom Tisha B’Av och Jom Kipur, vid gryningen – Alot Hashachar. Dessa fyra allmänna fastedagar är Asara B’Tevet, Tzom Gedalja, Shiva Asar B’Tamuz och Ta’anit Ester och har samma regler beträffande klädsel, etc. Det är tillåtet att bära skor av läder och det finns inga hinder för att tvätta sig. Om en allmän fastedag infaller Erev Shabat, så varar den till Ma’ariv till kabalat shabat har lästs efter att stjärnorna visat sig även om detta innebär att man fastar efter shabats inträde. Man läser inte Avinu Malkenu eller Tachanaut vid Mincha.

Idag, med den kalenderberäkning vi har, så är den enda fastedag som infaller på en fredag, Asara B’Tevet.