Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

VAJIGASH

”Så föll han sin broder Benjamin om halsen och grät, och Benjamin grät vid hans hals” (1MB45:14).

Josef grät säger Rashi, över de två templen (i Nob och Gibon) som skulle ha ingått i Benjamins arvslott och till slut förintades; och Benjamin grät vid hans hals, över tabernaklet i Shilo som skulle ha ingått i Josefs framtida arvslott och som också slutligen skulle utplånas.

Man skulle kunna tycka att Josef och Benjamin borde ha gråtit över det som skulle ingått i sina egna arvslotter och som skulle komma att förstöras! Om detta (säger rabbi Jehezkiel av Kozimir) att en judisk person alltid skall bry sig och sörja en väns olycka mer än sin egen. Även om man kan acceptera sitt eget lidande med tillit om en förbättring, skall man aldrig se med tillit på andras lidande!

Källa: Al Hatorah – Rabbi Mordechai HaCohen.

”Om er yngste broder inte följer med hit ned så får ni inte mer komma inför mitt ansikte”. (1MB44:23)< br>
Rabbi Levi Jitzchak of Berdichev sade; ”G-d sade till Israels stamhövdingar: ”Om er lillebror inte kommer ner med er, om ni inte för med era små och oansenliga bröder, oroar er för deras uppehälle och för dem närmare Toran, kommer ni inte att se mitt ansikte igen. Jag önskar inte se er och jag vill inte ha er”.

Källa Rabbi Meachem HaCohen, Torat Am, Bereshit

Juda sade till Josef: ”Varför vill du ta Benjamin till din tjänare? Jag är mycket duktigare, äldre och starkare. Sänd ut mig att strida för dig. Och för resten, om Benjamin nu är en tjuv, varför vill du ha en tjuv i huset? Han kommer att stjäla allt du äger och har!”

Fråga: Säger inte Toran att en tjuv skall bestraffas med straffarbete? (se Parashat Mishpatim). Varför skulle någon vilja köpa en tjuv?

Svar: Toran syftar på en tjuv som inte har några pengar, som såldes som slav, och där köpesumman gick åt till att täcka skulderna. Han är egentligen inte en tjuv; han hade bara otur och behövde pengar. Benjamin, emellertid, hade gott om pengar för att betala bägaren. Om han hade stulit, hade han dålig karaktär. ”Han är egentligen en tjuv, ” sade Juda. ”Varför släppa in honom alls i ditt hus? Ta mig istället.”

Anynym källa