Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

HANEROT HALLALU

från Virtual JerusalemHanerot halalu anachnu madlikin, Al hanissim ve'al haniflaot
Al hatshu-ot ve'al hamilchamot, She-asita la'avoteynu
Bayamim hahem, bazman hazeh, Al yedey kohanecha hakdoshim.
Vechol shmonat yemey Chanukah, Hanerot halalu kodesh hem,
Ve-ein lanu reshut lehishtamesh bahem, Ela lirotam bilvad

Kedai lehodot leshimcha, Al nissecha veal nifleotecha ve-al yeshuotecha.

Denna sång har mycket gamla rötter och omnämns med små variationer i ett ”mindre traktat i Talmud i Sofrim 20:6. Denna sång i likhet med tändandet av själva ljusen tjänar både till att ”göra miraklet känt”, och som en påminnelse att ”dessa ljus är heliga under Chanukkas 8 dagar”, och att vi inte tillåts använda dem på vanligt sätt, utan bara för att titta på dem.

Sången hänvisar till de olika former av mirakel, under och segrar som G-d lät hända för det judiska folket under tiden för Chanukkaberättelsen. Denna period beskrivs som ”i dessa dagar vid denna tid”, vilket understryker det faktum att vi firar Chanukka idag av samma anledning som den firades då. Orden till sången beskriver den unika status som ljusen har för att påminna om Chanukkamiraklet, och förbudet att använda dem som ljuskälla.

Vi sjunger sången när vi tänder ”Shamash" (bokstavligen ”tjänare”) för att inte bryta mot förbudet att använda ljusen, så att all tillfällig njutning eller nytta som vi har av ljusen kan anses komma från denna, och inte från de andra lågorna. I själva verket slutar sången med ett erkännande att vi genom att inte använda Chanukkaljusen för vår personliga nytta, understryker att vårt enda mål att tända dem är för att göra miraklet känt. Rabbi Samson Raphael Hirsch tillägger att vi ger tack till ”G-ds namn” genom att erkänna och befästa alla mirakel som hänt oss genom G-ds försorg och genom att göra dem kända.