Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

REGNBRIST I ISRAEL

Med anledning av regnbristen i Israel: I Talmud lär vi oss att när det inte regnar i Israel under månaden Kislev, så ber det judiska folket om regn och många tar också på sig att fasta. Se citatet från Mishna nedan.I våra synagogor kommer vi att vid varje tillfälle då Toraskåpet öppnas läsa nedanstående bön. Bönen läses högt av förbedjaren men alla andra bör läsa den samtidigt på det att G-d som hör våra böner också förbarmar sig över landet Israel och låter regnet falla där. Den som vill fasta ska rådfråga rabbinen.

Rabbin Isak Nachman