Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: OM ATT BE FÖR EN SJUK PERSON

Här svarar rabbinen på Halachiska frågor. Detta kan ske skriftligt och då lämnas till rabbinen eller muntligt på telefon.

Fråga: Varför används den sjukes mammas namn när man ber om tillfrisknande?

Svar: När man ber för en sjuk person, används hans eller hennes judiska namn tillsammans med moderns namn. T ex : ”Avraham ben (son till) Sara” eller ”Rachel bat (dotter till) Sara”.

Det huvudsakliga skälet till att nämna de sjukes moders namn och inte faderns är versen ”Jag är din tjänare, din tjänarinnas son; du har lossat mina band. ¨ (Ps. 116:16) som hänvisar till modern.

En annan anledning att specificera just modern är på grund av att vi alltid är säkra på vem mamman men att faderskapet ibland kan ifrågasättas. Uppenbarligen vill vi ju inte att det ska vara någon tvekan om en persons identitet genom att använda felaktiga släktband när vi ber om hans/hennes tillfrisknande. En annan relevant anledning är att en judisk persons andliga kärna ärvs via hans eller hennes mor (medan faderskapet bestämmer vilken stam man tillhör). När vi ber för någons liv, vill vi understryka dennes betydelsefulla och eviga koppling till G-d, så som den erhållits från modern.

Enligt våra lärde, så får ett barn sina första fysiska företräden efter sin mamma, medan de andliga egenskaperna kommer från fadern. Detta förklarar också varför när vi ber om någons fysiska välbefinnande, nämner denne person moder (och när vi ber för någons själ som i fallen när det gäller en avliden person, nämner vi faderns namn).

En annan anledning finns. Eftersom vi ber till Himlen om barmhärtighet, ber vi om den sjukes tillfrisknande i moderns namn eftersom G-d lyssnar mer på mödrar, precis om när Rakel grät för sina barn.

I det fall när en persons mors namn är helt okänt, kan man lägga till den sjukes namn ”ben (eller bat) Sara, med hänvisning till vår matriark Sara, som är mor till hela det judiska folket. Om moderns icke-judiska namn är känt, bör dock detta nämns som i ”ben (eller bat) Elizabeth.

Från AskMoses.com