Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

VAJISHLACH

av Rabbi Avi Weiss

Kunde Jakobs strid med den mystiska mannen ha varit början på en botgöringsprocess för att han hade stulit sin broder Esaus förstfödslorätt? Maimonides påpekar att en viktigt del i botgöring är att man erkänner sina misstag och verkligen ångar dessa (hakarat hachet, harata). Den mystiska mannen kan ha varit Jakob själv, hans innersta samvete. Han kan ha frågat sig själv: ”Vad är mitt namn?”(1MB32:28). Genom att erkänna att hans rätta identitet var Jakob, som betyder bedrägeri, medgav han att han gjort ett misstag i att lura sin bror och under falska förespeglingar lura till sig välsignelsen.

Senare i berättelsen får Jakob veta att han kommer att få ett annat namn –Israel. Nachum Sarna påpekar att namnet Israel innehåller roten ”Jashar”, som betyder rak. Jakob, bedragaren, har förvandlats till Israel, en som bestämt sig för att vara rak och ärlig mot alla i sin omgivning.

Det är intressant att se att Jakob kallar platsen för sin strid, Peniel, vars bokstavliga betydelse är ”Guds ansikte” (1MB32:31). Genom att använda namnet Peniel, kan Jakob ha beslutat att bemöta andra lika öppet som han bemött G-d. Här beslutar sig Jakob för att ändra sitt uppförande från bedrägeri till öppenhet och ärlighet.

På detta sätt, uppnådde Jakob ännu ett steg på vägen mot Teshuva; att besluta sig för att inte göra om samma misstag igen (Kabbala). Han skulle aldrig igen vara bedräglig (Jakob); han skulle förändra sig för alltid och vara rak (Israel) och öppen (Peniel).

Nechama Leibovitz föreslår att denna strid hade något att göra med Jakobs botgöring. Hon påpekar att ängeln, just då, bara sade att Jakob senare skulle få ett annat namn. Namnet ändrades inte där och då eftersom det, innan Teshuva kan äga rum, krävs att man ber de förorättade personerna om förlåtelse innan.

Innan Jakob kunde få tilläggsnamnet, behövde han be sin bror om ursäkt. I Nechama Leibowitz ord: ”Bara efter att han sagt till Esau: ”Jag ber dig motta min välsignelse” (IMB33:11) och efter att hans bror hade mottagit hans välsignelse, kunde G -d uppenbara sig för honom och uppfylla löftet (hans namn) som avgivits av en ängel (1MB35:10).

Under de senaste åren har mycket talats om Vatikanens försök att göra bot för sina synder under Förintelsen. Även om sådana steg är lovvärda, så är denna Teshuva inte fullkomlig. Den saknar de steg som togs av Jakob och som slutligen stadfästes av Rambam. Erkännande och ånger över det förgångna kräver en noggrann beskrivning av misstagen, som när Jakob med eftertryck erkände att han var Jakob – en bedragare. Det är också svårt att acceptera Vatikanens ord eftersom påven var beredd att träffa Jorge Haider, den österrikiske nazisten. Även detta är ett brott mot principen som säger att man måste besluta sig att bli bättre i framtiden.

Det allra viktigaste är att det inte kan finnas någon riktig Teshuva när det gäller Förintelsen eftersom Vatikanens synder begicks mot andra människor och det är bara de som kan ge förlåtelse. Offren för Förintelsen finns inte längre här för att förlåta. Alla kan vi göra misstag och Teshuva är en gudomlig gåva, som gör att vi kan rätta till våra fel. Det är en komplex psykologisk process och Jakob visade hur man gör.