Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

DONA GRACIA

från Jewish Heritage Online Magazine

Gracia Nasi föddes i en gammal och ärorik spanskjudisk familj som immigrerade till Portugal när Spanien kastade ut judarna 1492. Tillsammans med tusentals andra judiska flyktingar från den spanska inkvisitionen, tvingade den portugisiske kungen familjen konvertera till kristendomen 1497. Dessa konverterade judar kallades ”marranos” eller ”nykristna” av den icke-judiska befolkningen.

Hon nämns först i historien under sitt kristna namn, Beatrice de Luna, 1528 vid 18 års ålder i Lissabon. Detta var när hon gifte sig med Francisco Mendes, vars förmögna spanskjudiska bankirfamilj också hade flytt inkvisitionen och bosatt sig i Portugal. Trots sin kristna status var Doña Beatrice Gracis starkt trogen judendom, privat kallade hon sig för sitt judiska namn Gracia Nasi (Gracia är den spanska motsvarigheten till Hanna, Nasi hennes familjenamn).

Doña Beatrices Mendes blev änka 1536, och hon flyttade till Antwerpen där hennes svåger Diogo Mendes hav flytta sitt familjeföretag flera år tidigare. När han dog 1542 ärvde hon kontrollen över Mendes förmögenhet och visade sig snart vara både en modig och utmärkt affärsman. I likhet med Diogo fortsatte hon att använda familjens kontakter och möjligheter att hjälpa judar att undkomma inkvisitionen, och detta betydde att både hon och hennes återstående familj alltid var i fara.

Över de nästa 11 åren flyttade hon fram och tillbaka över Europa med sin dotter, sin syster, systerdotter och systerdotterns man, från Antwerpen genom Frankrike, Italien och Turkiet. Inkvisitionen förföljde dem, lokala styresmän anförde kätteri och försökte konfiskera deras förmögenhet. Till och med hennes egen syster fördömde henne som en judaiserare i förhoppning om att komma åt familjeförmögenheten. Med enastående diplomati, listighet och affärsmässighet, lyckades hon undkomma varje attack och fortsätta att bygga upp familjeföretaget.

Doña Beatrice och hennes familj nådde till slut Turkiet 1553, där de bosatte sig nära Konstantinopel. Äntligen var hon fri att öppet leva som judinna, och ”avkristnade” sitt flicknamn och namn som gift och kallades Gracia Nasi en gång för alla. Under hela sitt liv var hon känd för sin generositet och trohet till judendomen och andra judar. Hon dog 1569.