Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: VAD HAR SALT FÖR BETYDELSE I FÖRBUDET ATT ÄTA BLOD?

Här svarar rabbinen på Halachiska frågor. Detta kan ske skriftligt och då lämnas till rabbinen eller muntligt på telefon.

Fråga: Vad har salt för betydelse i förbudet att äta blod?

Svar: Varje mitzva har ett samband mellan kropp och själ. Kroppen är den fysiska handling vi har befallts att utföra, eller vilken vi har order om att undvika. Själen är den lärdom som mitzvan förmedlar, dess budskap som vi måste förverkliga i våra liv.

Förbudet att förtära blod, såväl som processen med dess borttagning, lär oss en kraftfull lärdom rörande vårt förhållande till världen. Vi har inte alltid förmågan att ”klara av” det gudomliga, eller ens ” det mänskligga” - till vardags måste vi även ta hand om de ”djuriska” helt och hållet icke-andliga aspekterna av det vardagliga livet. Förtärandet av kött är en metafor för dessa dagliga ögonblick.

Blod representerar värme, liv och passion. Toran befaller oss att avlägsna allt blod från våra världsliga handlingar; att vara delaktiga i världen, att nyttja dess kött, men utan onödig entusiasm eller uppståndelse. Hur, frågar ni, är detta möjligt? Genom salt! Blod avlägsnas från kött genom en saltningsprocess.

Toran beskriver förbundet mellan G-d och Hans folk ”förbund av salt” Torakommentatorerna förklarar att salt aldrig ruttnar, förblir alltid färskt; precis som vårt förhållande till G-d aldrig vissnar.

Intressant nog, symbolen för G-d är ett födoämne som i sig själv är oätligt - dess ändamål är att tillföra smak till praktiskt taget alla andra födoämnen. På samma sätt är inte vårt förhållande till G-d ett mål i sig själv, snarare är det menat att ge en andlig ”smak” och betydelse till alla aspekterna i vårt liv.

Vi måste vara generösa och strö salt på varje del av vårt liv - på vår arbetspalts, vid vårt middagsbord, i gymmet, och till och med när vi har semester. När vår kärlek till G-d och vårt önskan att tjäna Honom är vår motivation, då gör vi allt för Honom. Vi äter och sportar så att vi ska ha ork att tjäna Honom.

Från: AskMoses.com