Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

TOLDOT

av Rabbi Avi Weiss

När Jakob lämnar sitt föräldrahem på sin mamma Rebeckas uppmaning, berättar Toran att Rebecka var moder till både Jakob och Esau. (1MB28:5). Vår första tanke är att detta är ju en onödig upplysning. Var och en som läst avsnittet känner ju till detta!

Till och med Rashi, vår störste kommentator, skriver att han inte vet varför Toran nämner det. Rashi som medger ”att han inte vet” förmedlar dock en viktig lärdom. - man skall vara beredd att medge sin brist på kunskap hellre än att lura andra att tro att man har kunskaper i något man inte känner till.

Och ändå finns det kommentatorer som försöker förstå varför texten här inbegriper det faktum att Rebecka var moder till Jakob och Esau. Den mest lockande är den hos Tzeda Laderech, (Issachar Ber Parnas, Italien på 1600) som citeras av Nechama Lebowitz. Innan vi går igenom denna kommentar, behöver vi litet bakgrund.

I vårt avsnitt, övertalar Rebecka Jakob att lura sin far och stjäla Esaus förstfödslorätt. För Rebecka fanns framtiden hos Jakob. Han skulle bli den tredje patriarken. Rebecka såg Esau som ovärdig, inte mer än en jägare, en rebell som strövade omkring och till och med gifte sig utanför sitt folk (1MB26:34).

När Jakob hade ”stulit” välsignelserna, hör Rebecka hur Esau, som är arg över att ha blivit lurad, planerar att döda Jakob, ser hon till att Jakob lämnar hemmet (MB27:41-43).

Rebeckas oro gäller helt klart Jakobs välbefinnande – men det är viktigt att förstå att hon var lika orolig för Esau. Om Esau skulle döda Jakob, så skulle inte bara Jakob, Rebeckas älskade son dö, men Esau skulle vara en mördare, också vara ”död” i Rebeckas ögon. Den rädsla, att förlora båda barnen, ser vi klart när Rebecka påpekar, ”varför ska jag förlora er båda (båda mina barn) på en dag?” (1MB27:45). Rebecka älskade Esau också. Hon var rädd för att om Esau skulle döda Jakob, så skulle hon inte längre älska Esau. Därför slår Tzedah Laderech fast att Toran förklarar att Rebecka var både Jakob och Esaus mor. Med andra ord var anledningen till att hon insisterar på att Jakob ska lämna hemmet inte att hon älskade Jakob, utan av kärlek och omsorg om Esau. Hon var ju när allt kom omkring bådas mor och älskade dem båda.

Detta är ett viktigt budskap. Ofta händer det att barnen gör uppror mot föräldrarna. De gör avkall på värderingar och prioriteringar som föräldrarna anser vara viktiga. Många lämnar sin tro eller handlar på ett sätt som upprör och förargar föräldrarna. Även om föräldrarna naturligtvis skall tala om hur de känner för barnen, så lär oss Toran att det inte spelar någon roll hur barnen uppför sig, en förälder är alltid en förälder och kärleken till barnen skall vara obegränsad och utan villkor.

Så var Rebeckas kärlek för Esau. Så ond som han var, och lika mycket som vi vet att Toran understryker hennes kärlek till Jakob, så brydde hon sig om och älskade sin äldste son och skickar iväg Jakob, inte bara för att skydda honom, utan för att skydda Esau också.