Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

MENASSE BEN ISRAEL

Rabbin, lärare, tryckare och diplomat

Menasse Ben Israel föddes på Madeira, Portugal som marrano, med namnet Manoel Dias Sooeiro, Han undkom inkvisitionen och bosatte sig i Amsterdam med sin familj. Där återgick han till judendomen och fick namnet Menasse Ben Israel.

Menasseh visade stora talanger för studier, började studera i jeshiva vid 14 års ålder och höll sitt första offentliga tal på portugisiska vid 15 års ålder. Hans språkkunskaper var fenomenala, han talade många språk väl vilket gjorde det möjligt för honom att läsa en stor mängd olika verk. Vid 17 års ålder skrev Menasse sin första bok, Safa Berura, ett grammatiskt verk (opublicerat). När han var 18 år var han redan erkänd som en begåvad predikant, och efterträdde Rabbin Isaac Uzziel i synagogan Neve Shalom 1622.

Det dröjde inte länge innan han fick rykte som en av Europas ledande experter inom judiska studier. Med anledning att få sina skrifter tryckta och för att få en tillskott till sin lmagra lön, startade han ett litet tryckeri 1626 när han var 22 år. Detta var det tidigaste tryckeriet som tryckte hebreiska skrifter i Amsterdam, och här producerade han mer än 70 böcker på hebreiska, spanska och portugisiska.

Menasse Ben Israels första lätfs utgåva, en hebreisk grammatik, var en av de första många akademiska verken, bland dem Concillador som försökte få till synes motsägelsefulla avsnitt av de heliga skrifterna att överenstämma.

Som en sann akademiker var Ben Israel högt respekterad av den ickejudiska världen för sina teologiska arbeten och språkmässiga tolkningar av bibeln. De två största av hans samtida landsmän, Hugo Grotius (holländsk jurist och humansit) och Rembrandt, fanns bland hans beundrare. (Rembrandt förfärdigade ett porträtt av Ben Israel såväl som fyra etsningar för hans mysticistiska verk, La Piedra Gloriosa).

Även om Ben Israel tjänande församlingen i Amsterdam i olika befattningar - predikant, lärare, handelsman, tryckare och förläggare, var han aldrig dess officiella rabbin, och trots sina aktiviteter som förläggare, verkade hans inkomst aldrig räcka till. Under sin sista år tjänstgjorde Ben Israel som diplomat och politisk ledare. Han är känd för sin inlaga till Oliver Cromwell, protektor för det brittiska samväldet, och det brittiska parlamentet, att tillåta de engelska judarna att komma tillbaka (de hade kastats ut 1290). Menasse dog i Middelburg, Holland, hösten 1657, kort efter sin återkomst från England.

Från: Jewish Heritage Online Magazine