Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

CHAJE SARA

av Rabbi Ya'acov Haber

Händelserna i denna veckas avsnitt, för mig till en av mina favorit-gemarot. I Baba Metzia står det. ”En Tzaddik säger lite, men gör mycket. Den elake säger mycket, men gör till slut ingenting.” Beviset för det första påstående är taget från förra veckans avsnitt (Vajera), när Abraham sade till sina tre änglalika besökare: ” Jag vill också hämta ett stycke bröd”, men lät slakta en kalv för att bereda en god måltid.

Beviset för det andra påståendet är hämtat från denna veckas avsnitt, när Abraham förhandlar med Efron, hititen, om att köpa Machpelagrottan för att kunna begrava Sara där. Efron börjar med att erbjuda sig att ge Abraham inte bara grottan, utan hela fältet där grottan ligger, och slutar med att ta 400 shekel för den.

Min tanke var: Varför var det så förskräckligt det som Efron gjorde? Om man läser berättelsen, ser man ju att han var generös till att börja med. Han kunde ju helt enkelt ha vägrat att skiljas från sitt land! Sedan, när han pressades av Abraham att acceptera pengar, gjorde han vad vem som helst hade gjort i dessa omständigheter, och satte ett pris.

Följande svar kom för mig: Vi Vet alla att det finns många som sysslar med olagligheter både inom och utanför affärslivet. Ändå, om man frågade en sådan person, vid början av hans verksamhet, hur han hade tänkt sköta sina affärer, så är det möjligt att svaret blir: ” Jag ska göra detta ordentligt. Denoch- den lurar sina kunder, eller säljer dåliga varor, och den-och-den har ingen tid över för sin familj; men jag ska inte göra något av detta. Jag kommer att sköta mig bra!”

Om man skulle fråga en gymnasist hur han tänkte förtjäna sitt levebröd, är det osannolikt att han skulle säga att han planerade att bli en svindlare!

Det intressanta är att sådana personer i själva verket menar vad de säger. De pratar mycket (uppriktigt), och inser inte kraften av Jetzer Ha’ara - onda böjelser. Resultatet är att när frestelsen kommer för nära, så faller de för den. En Tzaddik, å andra sidan, underskattar inte Jetzer Ha’ra, och är inte säker på om han kommer att kunna motstå den när den tiden kommer, och säger därför ingenting. Resultatet är att just därför att han inte underskattar frestelsen, klarar han av en sådan prövning, när den uppstår.

Efrons början var full av välvilja. Men till slut, misslyckades han helt och hållet med prövningen. Han sade mycket i mycket i början, men vid slutet, gjorde han absolut ingenting. Enligt Chazal, tog han för mycket betalt för fältet och Abraham fick inte ens rabatt!

Det är min förhoppning att vi inte underskattar styrkan av frestelserna som vi och andra ställs inför. På detta sätt, fylls inte vår tidningar av rubriker över människornas svindlerier, utan av deras goda gärningar.