Jedion Hashavua

5775
- Simchat Tora
- Sukkot
- Jom Kippur
- Frågehörnan: När ska man bada mikve?

+ 5774
+ 5773
+ 5772
+ 5771
+ 5770
+ 5769

Här finns texter tagna från nyhetsbladet Jedion Hashavua som produceras för besökarna i Adat Jeschurun och Adat Jisrael.

FRÅGA RABBINEN: OM AMIDA

Här svarar rabbinen på Halachiska frågor. Detta kan ske skriftligt och då lämnas till rabbinen eller muntligt på telefon.

Man ska stå med fötterna ihop när man läser Amidan, som ett tecken på respekt för G-d. Våra lärde säger också att denna ställning speglar den syn Hesekiel hade om änglar vars fötter tycktes vara en. (Hesekiel 1;7). Sedvänjan är att vara vänd i riktning mot Israel, och om man är i Israel att vända sig mot Jerusalem och Tempelplatsen. Detta är ett tecken på respekt för Templen, som var en central del i det judiska livet och som påminner oss om att synagogan formades för att fylla gapet i det judiska livet genom Templens förstörelse. Av denna anledning är arken i många synagogor i väst placerad mot den östra väggen.

Det finns flera intressanta sedvänjor som rör vår kroppsställning när vi läser Amida. Innan vi börjar läsa Amida, är det vanligt att ta tre små steg fram som om vi skulle närma oss en kung. En del säger att detta kommer sig av Abraham som ”gick framåt” för att be för invånarna i Sodom och Gomorra (1MB18:23). Om det är ont om utrymme, har det blivit sed att ta flera steg tillbaka innan man tar de tre symboliska stegen framåt.

För att visa underdånighet för G-d, böjer man knäna och bugar sig i början och slutet av den första välsignelse när man säger ”Baruch ata” (Lovad vare Du). Man bör stå med rak rygg när man säger G-ds namn ”Hashem” I den sjätte välsignelsen, som ber om förlåtelse, är det tradition att man slår sig på bröstet med höger hand när man läser orden ”hatanu” och ”pashano”. Detta symboliserar att hjärtat är källan till frestelsen att synda. Man bugar sig igen under den artonde välsignelsen, som tacksägelse, både i början när man uttalar orden ”Modim anachnu lach” (Vi tackar dig) och vid slutet under orden ”Baruch Ata”. Vid slutet av Amida, under meditationen efter den sista välsignelsen, innan man läser meningen ”Ose shalom bimromav” (Han som instiftar fred i de himmelska höjderna) tar man tre steg tillbaka, en återspegling av de steg som togs i början. Det är tradition att buga sig tre gånger, åt vänster, åt höger och framåt när man läser dessa ord. Detta är symboliserar igen en undersåte som tar farväl av en kung.

Av Shira Schoenberg, Jewish Virtual Library